Konferencja będzie stanowić doskonałą okazję do przybliżenia uczestnikom trudnych i aktualnych zagadnień związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w praktyce pielęgniarek i położnych. W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki poziom wydarzenia. Konferencja rozpocznie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 8:00, zakończy się o godz. 15:40. Rejestracja trwa do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Pierwszy czepek otrzymywali uczniowie i uczennice szkół pielęgniarskich podczas uroczystości, zwanej „czepkowaniem”. Z tej okazji wręczało się białe nakrycie głowy, a obecnie często wręcza się również ekwiwalentw postaci przypinki o takim kształcie. Stanowi to dowód przynależności do przedstawicieli pielęgniarstwa, jest także wyrazem poszanowania tradycji.