Bezpieczne opakowania

KabiPac

Opakowanie stojące wykonane z polietylenu, posiadające niezależne porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, jeden port przeznaczony do infuzji, a drugi port przeznaczony do iniekcji, oraz dwie jałowe membrany – jałowość membran potwierdzona zapisem w CHPL. Posiada kolorystyczne oznaczenie etykiet w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

KabiClear

Opakowanie stojące wykonane z polietylenu, posiadające niezależne porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, jeden port przeznaczony do infuzji, a drugi port przeznaczony do iniekcji, oraz dwie jałowe membrany – jałowość membran potwierdzona zapisem w CHPL. Posiada kolorystyczne oznaczenie etykiet w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

Freeflex +

Opakowanie typu worek posiadające dwa niezależne porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, jeden port przeznaczony do infuzji, a drugi port przeznaczony do iniekcji zaopatrzony w zakończenie typu luer-lock umożliwiające przygotowywanie produktów leczniczych w systemie bezigłowym oraz dwie jałowe membrany. Jałowość membran jest potwierdzona zapisem w CHPL.

Ampułki Bezigłowe

Ampułki wykonane z polietylenu, pasujące do wszystkich rodzajów strzykawek, w tym do strzykawek typu luer-lock, umożliwiające przygotowywanie produktu leczniczego w systemie bezigłowym, posiadające kolorystyczne oznaczenie etykiet w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

KabiPac

Opakowanie stojące wykonane z polietylenu, posiadające niezależne porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, jeden port przeznaczony do infuzji, a drugi port przeznaczony do iniekcji, oraz dwie jałowe membrany – jałowość membran potwierdzona zapisem w CHPL. Posiada kolorystyczne oznaczenie etykiet w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

- Jałowe membrany, bez konieczności dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem
- Membrany umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji

- Dwa niezależne i łatwo identyfikowalne porty zabezpieczone zatyczkami
- Dla zmniejszenia ryzyka pomyłki porty różnią się od siebie wielkością oraz są tak oznaczone, aby łatwo identyfikować ich przeznaczenie
- Port do iniekcji jest mniejszy i oznaczony strzałką skierowaną w stronę opakowania; port do infuzji jest większy i oznaczony strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania

Kolorowe oznakowanie etykiet na opakowaniach umożliwia:
- Szybką identyfikację rodzaju płynu
- Zmniejsza ryzyko pomyłki wyboru niewłaściwego produktu leczniczego
- Wpływa na wygodę przechowywania produktu leczniczego na półkach

- Wielokrotne dostrzyknięcia do opakowania nie wpływają na właściwości uszczelniające membran
- Uniemożliwia niepożądany wyciek produktu leczniczego z opakowania

- Zgodność z większością powszechnie stosowanych zestawów do infuzji
- Kompatybilność z większością produktów leczniczych

KabiClear

Opakowanie stojące wykonane z polietylenu, posiadające niezależne porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, jeden port przeznaczony do infuzji, a drugi port przeznaczony do iniekcji, oraz dwie jałowe membrany – jałowość membran potwierdzona zapisem w CHPL. Posiada kolorystyczne oznaczenie etykiet w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

- Jałowe membrany, bez konieczności dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem
- Membrany umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji

- Dwa niezależne i łatwo identyfikowalne porty zabezpieczone zatyczkami
- Dla zmniejszenia ryzyka pomyłki porty różnią się od siebie wielkością oraz są tak oznaczone, aby łatwo identyfikować ich przeznaczenie
- Port do iniekcji jest mniejszy i oznaczony strzałką skierowaną w stronę opakowania; port do infuzji jest większy i oznaczony strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania

Kolorowe oznakowanie etykiet na opakowaniach umożliwia:
- Szybką identyfikację rodzaju płynu
- zmniejsza ryzyko pomyłki wyboru niewłaściwego produktu leczniczego
- wpływa na wygodę przechowywania produktu leczniczego na półkach

- Wielokrotne dostrzyknięcia do opakowania nie wpływają na właściwości uszczelniające membran
- Uniemożliwia niepożądany wyciek produktu leczniczego z opakowania

- Zgodność z większością powszechnie stosowanych zestawów do infuzji
- Kompatybilność z większością produktów leczniczych

Doskonała przezroczystość dla jeszcze większego bezpieczeństwa pacjentów i personelu

Freeflex +

Opakowanie typu worek posiadające dwa niezależne porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, jeden port przeznaczony do infuzji, a drugi port przeznaczony do iniekcji zaopatrzony w zakończenie typu luer-lock umożliwiające przygotowywanie produktów leczniczych w systemie bezigłowym oraz dwie jałowe membrany. Jałowość membran jest potwierdzona zapisem w CHPL.

- Jałowe membrany, bez konieczności dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem
- Membrany umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji

- Dwa niezależne i łatwo identyfikowalne porty zabezpieczone zatyczkami
- Dla zmniejszenia ryzyka pomyłki porty różnią się od siebie wielkością oraz są tak oznaczone, aby łatwo identyfikować ich przeznaczenie
- Port do iniekcji jest mniejszy i oznaczony strzałką skierowaną w stronę opakowania; port do infuzji jest większy i oznaczony strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania

- Wielokrotne dostrzyknięcia do opakowania nie wpływają na właściwości uszczelniające membran
- Uniemożliwiają niepożądany wyciek produktu leczniczego z opakowania

- Unikatowy port do iniekcji wyposażony w końcówkę luer-lock umożliwia bezigłowe przygotowywanie produktów leczniczych
- Zabezpiecza użytkownika przed zakłuciem, a worek przed uszkodzeniem

- Łatwe otwieranie opakowania zewnętrznego
- Odległość między portami umożliwia swobodną obsługę

Ampułki Bezigłowe

Ampułki wykonane z polietylenu, pasujące do wszystkich rodzajów strzykawek, w tym do strzykawek typu luer-lock, umożliwiające przygotowywanie produktu leczniczego w systemie bezigłowym, posiadające kolorystyczne oznaczenie etykiet w zależności od rodzaju produktu leczniczego.

- Mniejsze ryzyko zakłuć i zranień wśród personelu przygotowującego leki dla pacjentów
- Większe bezpieczeństwo pracy personelu i tym samym bezpieczeństwo pacjentów
- Zgodność z zapisami Dyrektywy Rady nr 2010/32/EU

- Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami strzykawek, w tym ze strzykawkami typu luer-lock, co umożliwia przygotowanie produktu leczniczego w systemie bezigłowym

- Obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala
- Niższe koszty utylizacji odpadów medycznych

- Minimalizacja ryzyka pomyłki
- Zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów
- Kolor zielony Natrium chloratum 0.9% Kabi – “bezpieczne – możesz stosować“
- Kolor czerwony Kalium chloratum 15% Kabi – “ostrożnie – uważaj“

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony