Bez dezynfekcji, bez kłopotu

 • Jałowe membrany, bez konieczności dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem.
 • Membrany umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji.

Maksymalna czytelność

 • Dwa niezależne i łatwo identyfikowalne porty zabezpieczone zatyczkami.
 • Dla zmniejszenia ryzyka pomyłki porty różnią się od siebie wielkością oraz są tak oznaczone, aby łatwo identyfikować ich przeznaczenie.
 • Port do iniekcji jest mniejszy i oznaczony strzałką skierowaną w stronę opakowania; port do infuzji jest większy i oznaczony strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania.

Kolorowe zróżnicowanie etykiet płynów

 • Kolorowe oznakowanie etykiet na opakowaniach umożliwia:
  • szybką identyfikację rodzaju płynu,
  • zmniejsza ryzyko pomyłki wyboru niewłaściwego produktu leczniczego,
  • wpływa na wygodę przechowywania produktu leczniczego na półkach.

Szczelność membran

 • Wielokrotne dostrzyknięcia do opakowania nie wpływają na właściwości uszczelniające membran.
 • Uniemożliwia niepożądany wyciek produktu leczniczego z opakowania.

Zgodność i jakość

 • Zgodność z większością powszechnie stosowanych zestawów do infuzji.
 • Kompatybilność z większością produktów leczniczych.

Ampułki Bezigłowe

System bezigłowy

 • Mniejsze ryzyko zakłuć i zranień wśród personelu przygotowującego leki dla pacjentów.
 • Większe bezpieczeństwo pracy personelu i tym samym bezpieczeństwo pacjentów.
 • Zgodność z zapisami Dyrektywy Rady nr 2010/32/EU

Znakomite dopasowanie

 • Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami strzykawek, w tym ze strzykawkami typu luer-lock, co umożliwia przygotowanie produktu leczniczego w systemie bezigłowym.

Efektywność ekonomiczna

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala.
 • Niższe koszty utylizacji odpadów medycznych.

Kolorowe oznaczenie etykiet

 • Minimalizacja ryzyka pomyłki
 • Zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjentów
 • kolor zielony Natrium chloratum 0.9% Kabi – „bezpieczne – możesz stosować
 • kolor czerwony Kalium chloratum 15% Kabi – „ostrożnie – uważaj

Bez dezynfekcji, bez kłopotu

 • Jałowe membrany, bez konieczności dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem.
 • Membrany umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kontaminacji.

Maksymalna czytelność

 • Dwa niezależne i łatwo identyfikowalne porty zabezpieczone zatyczkami.
 • Dla zmniejszenia ryzyka pomyłki porty różnią się od siebie wielkością oraz są tak oznaczone, aby łatwo identyfikować ich przeznaczenie.
 • Port do iniekcji jest mniejszy i oznaczony strzałką skierowaną w stronę opakowania; port do infuzji jest większy i oznaczony strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania.

Szczelność membran

 • Wielokrotne dostrzyknięcia do opakowania nie wpływają na właściwości uszczelniające membran.
 • Uniemożliwają niepożądany wyciek produktu leczniczego z opakowania.

Bezpieczne przygotowywanie produktów leczniczych

 • Unikatowy port do iniekcji wyposażony w końcówkę luer-lock umożliwia bezigłowe przygotowywanie produktów leczniczych.
 • Zabezpiecza użytkownika przed zakłuciem, a worek przed uszkodzeniem.

Komfort pracy

 • Łatwe otwieranie opakowania zewnętrznego.
 • Odległość między portami umożliwia swobodną obsługę.

Posiada najlepsze cechy opakowania KabiPac

Doskonała przezroczystość dla jeszcze większego bezpieczeństwa pacjentów i personelu