Na 200. rocznicę urodzin Florence Nightingale Światowa Organizacja Zdrowia wybrała rok 2020 – rokiem pielęgniarki i położnej. Według danych WHO pielęgniarki i położne stanowią na całym świecie ponad połowę wszystkich pracowników medycznych i odpowiedzialne są za tworzenie i realizację priorytetów zdrowotnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Penicylina to pierwszy na świecie antybiotyk, który został wynaleziony w 1928 r. przez Alexandera Fleminga. Antybiotyki z grupy penicylin przedstawiają skuteczną broń w leczeniu różnego typu infekcji bakteryjnych. Dzielimy je na naturalne – postać tabletek, proszku do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub półsyntetyczne, które są lepiej wchłaniana przez organizm, dlatego podawane są w tabletkach. Antybiotyki podawane są również poprzez dożylne leczenie płynami. Przy płynoterapii lek podaje się bezpośrednio do układu krwionośnego pacjenta.

W ramach XV Mazowieckich Dni Chirurgicznych, które odbywają się w dniach 15 – 16 listopada 2019r. w Airport Hotel Okęcie Warszawa, organizowane są Warsztaty Żywieniowe dedykowane dla zespołów żywieniowych. Tematem przewodni jest „Wskazania i sposoby żywienia dojelitowego i pozajelitowego u chorych chirurgicznych”.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dla położnych i pielęgniarek jest to możliwość na rozszerzanie niezależności i samodzielności a pacjentom ułatwi to dostęp do świadczeń medycznych co w przyszłości przełoży się na zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: od pediatrii do geriatrii – wyzwania i szanse w aspekcie skoordynowanej opieki zdrowotnej. Zagrożenia w pracy pielęgniarki i położnej.

XVII Forum Szpitali

17-18 października odbędzie się XVIII Forum szpitali w Hotelu Andersia Poznań. Poruszane tematy na tego rocznym forum związane są z pogarszającą się sytuacją finansową szpitali w Polsce. Duży wpływ na tę sytuację ma rozchwiany system płac w szpitalach, ze względu na odgórne regulacje. Prócz kwestii płacowych poruszany również będzie temat narzuconych norm pielęgniarskich – jak radzić sobie z nimi w codziennej praktyce zarządczej.

13 października Dniem Dawcy Szpiku

Światowy Dzień Dawcy szpiku obchodzony w Polsce jest od 2002r. Szpik kostny jest niezbędny do leczenia nowotworu krwi. Białaczka atakuje system krwionośny, szpik kostny, układ limfatyczny oraz krew. Na całym świecie co 4 minuty stwierdza się nowotwór krwi a co 10 minut ktoś umiera na tę chorobę. W przypadku braku działań konwencjonalnych metod (chemioterapia, naświetlanie) jedyną szansą chorego jest przeszczep komórek macierzystych od zgodnego Dawcy.

Kampania Nursing Now

Ruszyła nowa kampania Nursing Now, która ma na celu przede wszystkim poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Statystyki pokazują, że do 2030 roku na całym świecie będzie potrzebne 9 milinów pielęgniarek i położnych. Na niedobry kadr cierpi większość krajów.