Absolwenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo uzyskali nowe uprawnienia – od drugiego tygodnia lipca będą mogli kwalifikować pacjentów do szczepień przeciwko koronawirusowi. Podobne uprawnienia uzyskali także studenci ostatniego roku i absolwenci studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego. Zaangażowanie kolejnych grup personelu medycznego w kwalifikowanie do szczepień powinno znacznie usprawnić i ułatwić ten proces , a tym samym doprowadzić do zwiększenia wyszczepialności populacji. Polacy mają szansę wrócić do codzienności sprzed czasu pandemii, jeśli uzyskają odporność zbiorową przeciwko koronawirusowi.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Wśród nich m.in. badanie ogólne moczu, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), czy ocena miarowości rytmu serca.

Co roku w Polsce, dochodzi aż do 37 000 zakłuć i zranień wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań zawodowych. Według danych WHO, 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – to odsetek rozpoznawanych chorób po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach sektora ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się m.in. do absencji w pracy. Zranienia i zakłucia stanowią ryzyko dla zdrowia i życia nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów. Ze względu na wagę problemu powstała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która opracowała deklarację pt.: „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” odnośnie zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych wydało XIX Zeszyt “Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć” zawierający materiały szkoleniowe dla położnych i pielęgniarek, opracowane przez Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych. Jednym z jego głównych celów jest zmniejszenie liczby zranień i zakłuć ostrymi narzędziami występujących wśród personelu medycznego w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Co roku, dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

Informujemy, że w dniach 15, 22 oraz 29 czerwca odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych „Wiem, więc szczepię”, organizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Wśród prelegentów znajdują się m.in. dr n. med. Justyna Tymińska, lek. med. Łukasz Durajski, prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka, mec. Katarzyna Gajewska, dr n. med. Paweł Grzesiowski, lek. med. Łukasz Durajski, dr. n. med. Ernest Kuchar, mec. Katarzyna Gajewska. Kongres został podzielony na trzy sesje, które odbędą się kolejno 15, 22 oraz 29 czerwca.

Jak co roku, w dniach od 4 do 24 czerwca w Polsce obchodzone są w Dni Walki z Rakiem, które mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się choroba, a także podkreślenie istotności badań. Obecnie nowotwory są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce – odpowiadają za 27 proc. zgonów wśród mężczyzn i 24 proc. zgonów u kobiet.

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

W Dzień Matki, czyli 26 maja, rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Karmienia Piersią. Jego zakończenie nieprzypadkowo przypada na Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Wydarzenie obchodzone jest w Polsce od 1993 roku. W tym czasie szczególna uwaga poświęcana jest wspieraniu matek karmiących piersią i propagowaniu tego sposobu karmienia.