W ramach dwudniowego szkolenia odbędą się praktyczne warsztaty dotyczące żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu.

 

Dziś obchodzimy XX Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Właśnie z tej okazji co roku Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami organizuje Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych.

 

Ciekawostka

Czy wiesz, że jako pierwszy ze znanych współcześnie uczonych, którzy opisali układ krążenia, był Diogenes z Apollonii? Odróżnił on krew tętniczą od żylnej oraz uważał, że naczynia główne występują parzyście wzdłuż kręgosłupa po lewej i prawej stronie, od nich odchodzą mniejsze gałęzie. O krążeniu wypowiadał się również Arystoteles. Twierdził, że krew jest wytwarzana w jamach serca, która rozchodzi się po organizmie za pomocą naczyń krwionośnych. Napędzana jest do tego ruchu przez pracę serca i nigdy do niego nie wraca.

Ciekawostka

Czy wiesz, że już w drugiej połowie XVII wieku zaczęto stosować dożylną podaż płynów? W 1661 roku Johann Sigismund Elsholtz, lekarz króla Prus Fryderyka Wilhelma Wielkiego, napoczął eksperymenty dokonane na ludziach oraz zwierzętach i dotyczyły infekcji dożylnej. Polegały na dożylnym wstrzyknięciu u człowieka leku do otwartych naczyń żylnych w celu uzyskania podobnych efektów co drogą doustną.

Na 200. rocznicę urodzin Florence Nightingale Światowa Organizacja Zdrowia wybrała rok 2020 -rokiem pielęgniarki i położnej. Według danych WHO pielęgniarki i położne stanowią na całym świecie ponad połowę wszystkich pracowników medycznych i odpowiedzialne są za tworzenie i realizację priorytetów zdrowotnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.