Niedawny raport NIK dotyczący zakażeń szpitalnych wywołał burzę. Wynikało z niego, że w kraju dramatycznie wzrasta liczba takich przypadków. Eksperci jednak studzą emocje i przekonują, że wzrost ten częściowo jest skutkiem wzmożenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami. Jednak zarazem przyznają, że lecznice wciąż mają problem z raportowaniem zdarzeń niepożądanych. 

W trosce o wysoką jakość produktów i potrzeby Klientów firma Fresenius Kabi wprowadziła zmiany w wyglądzie membran oraz właściwościach uszczelniających portów w opakowaniu płynów infuzyjnych KabiPac.  

W dniach 17-19 maja roku odbędzie się VI konferencja z cyklu Konferencje Edukacyjne Czasopisma „Anestezjologia Intensywna Terapia”, która ponownie odbędzie się w Sopocie w Sheraton Sopot Hotel. Konferencja będzie połączona z obchodami Jubileuszu 50-lecia istnienia czasopisma „Anestezjologia Intensywna Terapia”.

Brak dbania o higienę, nie mycie rąk, skażone otoczenie chorego, zatrudnianie osób nieprzeszkolonych do pracy w szpitalach wskazują, jak bardzo nieskuteczny jest w niektórych placówkach system przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Jest wiele do zrobienia w tym zakresie. 

Czy wiesz, że Christopher Wren, architekt, profesor astronomii w Oxfordzie, stwierdził, iż krążenie krwi może zostać wykorzystane do rozprowadzenia płynnych lekarstw do różnych części ciała. W 1656 roku Wren i jego współpracownicy; chemik Robert Boyle i biskup John Wilkins, wykonali eksperymentalne iniekcje dożylne wina i piwa u psów. Do iniekcji służyło skonstruowane przez nich urządzenie ze zwierzęcego pęcherza moczowego zakończonego stosiną pióra gęsiego. Wnioski z tych eksperymentów zainspirowały Boyle’a do podjęcia doświadczeń ze stosowaniem dożylnej iniekcji u ludzi. Zakończyły się one jednak wówczas niepowodzeniem. 

Ciekawostka o płynoterapii

Czy wiesz, że myśl o terapii dożylnej jako formie leczenia pojawiła się po odkryciu krążenia krwi przez angielskiego lekarza Williama Harvey’a (1578–1657), opisanego w książce pt. „Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus”? Początki stosowania terapii dożylnej wiązane są najczęściej z czterema nazwiskami: Wren, Elsholtz, Fracassati i Major.

Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej (SES) zostało założone w lutym 2016 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom szpitalnym, promowanie skutecznej diagnostyki i terapii zakażeń, racjonalizacja stosowania antybiotyków w szpitalu oraz zmniejszanie zagrożeń związanych z opornością drobnoustrojów na antybiotyki.