Dezynfekcja

Proces dezynfekcji jest procedurą czasochłonną i kosztowną.

 1. Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi”
  22.12.2011
  Na podstawie: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infection. Tłumaczył dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

  W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji należy przecierać porty dostępu odpowiednimi środkami odkażającymi (chlorheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% roztworem alkoholu) oraz przyłączyć do portów wyłącznie jałowy sprzęt.

 2. „Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii – rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii”
  Ministerstwo Zdrowia w ramach programu „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”
  Autorzy: m.in. prof. dr hab. med. Waleria Hryniewic

  Czas wcierania środka alkoholowego z lub bez chlorheksydyny powinien być nie krótszy niż 15 sekund.

  Nie należy stosować dezynfekcji przy zastosowaniu metod spryskiwania.

Dzięki innowacyjnej budowie portów – membrany zagłębione w kołnierzach portów – w opakowaniach płynów infuzyjnych firmy Fresenius Kabi, dezynfekcja  membran nie jest konieczna, a ich przypadkowa kontaminacja – niemożliwa.

Zakłucia i zranienia

 

Zranienia i zakłucia to codzienność pracy personelu medycznego. Każdego dnia tysiące pielęgniarek narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć.

W celu minimalizacji ryzyka zakłuć i zranień Unia Europejska wystosowała Dyrektywę Rady nr 2010/32/UE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrym narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.​

Problem zakłuć i zranień nie dotyczy jednak rozwiązań Fresenius Kabi, które są całkowicie bezpieczne zarówno dla osób przygotowujących, jak i otrzymujących produkty lecznicze. Ampułki Fresenius Kabi są wykonane z polietylenu i nie wymagają użycia igły. Są kompatybilne ze wszystkimi strzykawkami i oznaczone w sposób minimalizujący ryzyko wyboru niewłaściwego produktu leczniczego.  Spełniają tym samym zapisy Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE.

System zamknięty

Wytyczne dotyczące zapobiegania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na działanie leków przeciwnowotworowych i innych leków niebezpiecznych w placówkach opieki zdrowotnej, przygotował Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na podstawie Wytycznych CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom), Departament Zdrowia i Opieki Społecznej.

System bezpieczny/ zamknięty według NIOSH Alert:

System bezpieczny/zamknięty:

 1. System bezpieczny/zamknięty to taki, w którym nie dochodzi do wymiany niefiltrowanego powietrza i zanieczyszczeń z otoczeniem.
 2. Otwarcie napowietrzenia w zestawie do infuzji nie oznacza infuzji w systemie otwartym.
 3. Jeżeli w zestawie do infuzji znajduje się filtr, to po otwarciu napowietrzenia infuzja w dalszym ciągu przebiega w systemie bezpiecznym/zamkniętym.
 4. Zawsze należy sprawdzać instrukcję obsługi sprzętu i zalecenia producenta – mają one rangę rozporządzenia i są dokumentem nadrzędnym.

  Zgodnie z wytycznymi NIOSH Alert otwierania napowietrzenia w zestawie do infuzji posiadającym filtr oznacza, że infuzja nadal przebiega w systemie bezpiecznym (zamkniętym).