Bezpieczne procedury

Warunki infuzji dożylnej

Dlaczego sterylność i dezynfekcja jest istotna przy infuzji dożylnej?

Podawanie leków dożylnie w tym kroplówek zawsze musi odbywać się zgodnie z określonymi standardami oraz wytycznymi WHO. Niestety pomimo wielu szkoleń prowadzonych dla personelu medycznego wciąż obserwuje się popełnianie błędów. Niezachowanie należytej sterylności może mieć naprawdę poważne konsekwencje zwłaszcza, gdy mamy tutaj do czynienia z infuzją dożylną.

Korzystanie ze sterylnych igieł, gazików i innych sprzętów oraz akcesoriów pozwala na zapobieganie dostania się do organizmu człowieka drobnoustrojów, a także rozwoju zakażeń. Osoby odpowiedzialne za infuzję dożylną muszą pamiętać, że sterylne produkty po otwarciu tracą swoje właściwości, co sprawia, że nie powinny być one już użyte. Dezynfekcja natomiast pozwala na usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni skóry pacjenta i poprzedza przeprowadzenie infuzji dożylnej.

Przeprowadzenie infuzji dożylnej zgodnie z zaleceniami WHO to obowiązek każdego dopuszczonego do tej czynności pracownika służby zdrowia. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa pacjenta, ale również samego medyka narażonego na zakłucia igłą.

Poprawna dezynfekcja pacjenta

Pierwszą czynnością, jaką powinna wykonać osoba przygotowująca się do infuzji dożylnej to zadbanie o prawidłową higienę rąk, czyli dokładne ich umycie. Następnie niezbędne jest założenie rękawic, które chronią przed przeniesieniem się krwi i drobnoustrojów. Kolejna czynność dotyczy oczyszczenia, a dokładniej zdezynfekowania miejsca, gdzie będzie dokonywane wkłucie. Do tego celu wykorzystuje się płyn antyseptyczny 70%.

Przygotowanie portów dostępu

W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji należy przecierać porty dostępu odpowiednimi środkami odkażającymi (chlorheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% roztworem alkoholu) oraz przyłączyć do portów wyłącznie jałowy sprzęt. Czas wcierania środka alkoholowego z lub bez chlorheksydyny powinien być nie krótszy niż 15 sekund. Nie należy stosować dezynfekcji przy zastosowaniu metod spryskiwania.

Płyn infuzyjny

Jeżeli chodzi płyn infuzyjny, dzięki innowacyjnej budowie portów poprzez umieszczenie membrany zagłębionej w kołnierzach portów w opakowaniach płynów infuzyjnych firmy Fresenius Kabi, dezynfekcja membran nie jest konieczna, a ich przypadkowa kontaminacja – niemożliwa.

Opatrunek po infuzji dożylnej

Ostatnim etapem jest wykonanie opatrunku, który musi się składać ze sterylnych plastrów. Osoba po przeprowadzeniu zabiegu powinna usunąć wszelkie pozostałości po infuzji oraz dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. Należy zwrócić uwagę, że na prawidłowość przeprowadzenia infuzji wpływa również znajomość instrukcji obsługi poszczególnych sprzętów medycznych. Co więcej, istotna jest tu też ważność określonego sprzętu i pozostałych akcesoriów.

Kompleksowe reguły postępowania zostały przedstawione w poniższych artykułach:

Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi” 22.12.2011 Na podstawie: Guidelines for the prevention of intravascular catheterrelated infection. Tłumaczył dr n. med. Konstanty Szułdrzyński.

Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii – rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii” Ministerstwo Zdrowia w ramach programu „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015” Autorzy: m.in. prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz.

Liczą się detale

Zakłucia i zranienia

Zranienia i zakłucia to codzienność pracy personelu medycznego. Każdego dnia tysiące pielęgniarek narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć.

Podczas dokonywania wkłucia należy skupić się wyłącznie na tym, co w danym momencie robimy. Wykonywanie innych czynności mogłoby doprowadzić do zakłucia szpitalnego. Wbrew pozorom takie sytuacje wciąż mają miejsce, co jest bardzo niebezpieczne dla personelu medycznego. Zakłucie igłą może odpowiadać za przenoszenie się chorób, na które choruje pacjent, co ma w tej sytuacji wpływ także na zdrowie pracownika placówki medycznej.

video

Zakłucia

Rozwiązania Fresenius Kabi

Problem zakłuć i zranień nie dotyczy jednak rozwiązań Fresenius Kabi, które są całkowicie bezpieczne zarówno dla osób przygotowujących, jak i otrzymujących produkty lecznicze. Ampułki Fresenius Kabi są wykonane z polietylenu i nie wymagają użycia igły, co wpływa na eliminację ryzyka zakłuć szpitalnych. Są kompatybilne ze wszystkimi strzykawkami i oznaczone w sposób minimalizujący ryzyko wyboru niewłaściwego produktu leczniczego. Spełniają tym samym zapisy Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE.

W celu minimalizacji ryzyka zakłuć i zranień Unia Europejska wystosowała Dyrektywę Rady nr 2010/32/UE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrym narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.

Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do infuzji dożylnej?

Do przeciwwskazań wykonania infuzji dożylnej zaliczamy:

 • Zakrzepica lub zapalenie żył
 • Uszkodzenie w miejscu, gdzie miało być dokonane wkłucie
 • Możliwość podania leków w formie doustnej
 • Obrzęk kończyny, w której miało być wykonane wkłucie
 • Brak zgodny pacjenta

Przeciwwskazania do infuzji dożylnej, obejmują też płyny dostarczane do organizmu. Za przykład może posłużyć tutaj roztwór soli fizjologicznej, której nie można podawać w przypadku:

 • Przewodnienia organizmu
 • Niewydolności nerek wraz z bezmoczem
 • Obrzęku płuc
 • Dużych zaburzeń gospodarki elektrolitowej powstałych wraz z hipernatremią, hipokaliemią oraz hiperchloremią

Liczą się detale

Wytyczne dotyczące zapobiegania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na działanie leków przeciwnowotworowych i innych leków niebezpiecznych w placówkach opieki zdrowotnej (NIOSH), przygotował Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w USA na podstawie Wytycznych CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom), Departament Zdrowia i Opieki Społecznej.

System bezpieczny/ zamknięty
według NIOSH Alert:

Urządzenie, które nie dokonuje wymiany niefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń z otoczeniem.

System bezpieczny/zamknięty:

 1. System bezpieczny/zamknięty to taki, w którym nie dochodzi do wymiany niefiltrowanego powietrza i zanieczyszczeń z otoczeniem.
 2. Otwarcie napowietrzenia w zestawie do infuzji nie oznacza infuzji w systemie otwartym.
 3. Jeżeli w zestawie do infuzji znajduje się filtr, to po otwarciu napowietrzenia infuzja w dalszym ciągu przebiega w systemie bezpiecznym/zamkniętym.
 4. Zawsze należy sprawdzać instrukcję obsługi sprzętu i zalecenia producenta – mają one rangę rozporządzenia i są dokumentem nadrzędnym.

Zgodnie z wytycznymi NIOSH Alert otwierania napowietrzenia w zestawie do infuzji posiadającym filtr oznacza, że infuzja nadal przebiega w systemie bezpiecznym (zamkniętym).

 

video

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony