Przydatne linki

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Informacje o szkoleniach, kongresach, konferencjach, wytyczne

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Aktualności z tematyki płynoterapii okołooperacyjnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w placówkach medycznych

Strona Przewodniczącego Sekcji Znieczulenia Ogólnego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

Wytyczne National Institute for Health and Care Excellence co do dożylnego leczenia płynami osób dorosłych

Wytyczne dotyczące dożylnego leczenia płynami u dorosłych pacjentów w szpitalach

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje dotyczące leczenia płynami infuzyjnymi

NIOSH ALERT

Wytyczne dotyczące zapobiegania narażenia zawodowego na działania niebezpiecznych leków

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2010/32/UE

Wytyczne dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia

Informacje dotyczące praw pacjenta, POZ, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń w ramach programów zdrowotnych

DOM Medica - domowa opieka medyczna

DOM Medica zapewnia profesjonalną opiekę medyczną w domu pacjenta w zakresie żywienia dojelitowego oraz leczenia respiratorem.