Przydatne linki

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Informacje o szkoleniach, kongresach, konferencjach, wytyczne.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Aktualności z tematyki płynoterapii okołooperacyjnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w placówkach medycznych.

Wytyczne National Institute for Health and Care Excellence co do dożylnego leczenia płynami osób dorosłych

Wytyczne dotyczące dożylnego leczenia płynami u dorosłych pacjentów w szpitalach.

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje dotyczące leczenia płynami infuzyjnymi.

NIOSH ALERT

Wytyczne dotyczące zapobiegania narażenia zawodowego na działania niebezpiecznych leków.

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2010/32/UE

Wytyczne dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia

Informacje dotyczące praw pacjenta, POZ, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń w ramach programów zdrowotnych.

DOM Medica - domowa opieka medyczna

DOM Medica zapewnia profesjonalną opiekę medyczną w domu pacjenta w zakresie żywienia dojelitowego oraz leczenia respiratorem.

GIF - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi.

Żywienie ma znaczenie

W chorobie pewność odżywienia i odpowiednia dieta dużo zmienia. Poznaj żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)

Czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.

Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej

Podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom szpitalnym, promowanie skutecznej diagnostyki i terapii zakażeń, racjonalizacja stosowania antybiotyków w szpitalu, zmniejszanie zagrożeń związanych z opornością drobnoustrojów na antybiotyki.

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony