Poznaj nasze materiały edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w formie PDF

icon-accordion
Farmakoekonomika Szpitalna nr 60

Płynoterapia stanowi najczęściej wykonywaną procedurę medyczną w szpitalu. Biorąc pod uwagę efekt skali, nawet niewielkie zmiany w wykonaniu tego zabiegu mogą znacząco wpłynąć na jego skuteczność. W niniejszym artykule opisano wpływ jakości opakowań roztworów do infuzji na bezpieczeństwo pacjenta i efektywność kosztową płynoterapii...

icon-accordion
Jakość stosowanych płynów infuzyjnych

"Współczesne wytyczne płynoterapii podkreślają, że tak zwany „fizjologiczny roztwór soli”, niewiele ma wspólnego z fizjologią i stosowanie go w płynoterapii niesie ze sobą więcej zagrożeń niż pożytku."

icon-accordion
Bezpieczna podaż leków dożylnych

Z badań wynika, iż u ok 90% hospitalizowanych pacjentów stosowany jest centralny lub obwodowy dostęp dożylny w celu podawania płynów, elektrolitów, żywienia pozajelitowego, drogą inną niż naturalna.

icon-accordion
Bezpieczna linia infuzyjna

Bezpieczna terapia infuzyjna oznacza zastosowanie elementów linii naczyniowej gwarantujących pracę w zamkniętym systemie infuzyjnym oraz rygorystyczną realizację procedur. O czym nie wolno zapominać?

icon-accordion
Dezynfekcja w placówkach służby zdrowia

Dlaczego dezynfekcja w placówkach ochrony zdrowia jest ważna? Odpowiedzią na to pytanie niech będą liczby obrazujące skalę zakażeń szpitalnych. Na terenie Unii Europejskiej dochodzi do 4 milionów tych infekcji rocznie.

icon-accordion
Dyrektywa Rady

DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r.w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

icon-accordion
Nieoszacowane koszty

Emocje i stres, czyli nieoszacowane koszty ekspozycji zawodowej. Gdy dochodzi do ekspozycji zawodowej, w praktyce personel medyczny pozostaje najczęściej bez pomocy psychologicznej. Co dzieje się z osobą eksponowaną...

icon-accordion
Raport badań o zakłuciach

Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” było skierowane do personelu pielęgniarskiego i pomogło zmonitorować efekty oraz stopień implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE dotyczącej ...

icon-accordion
Raport ocena płynoterapii

Celem badania „Płynoterapia śródoperacyjna w polskich szpitalach: było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat płynoterapii w polskim lecznictwie. Działania skupiły się na zagadnieniu jednej z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych u chorych poddawanych hospitalizacji.

icon-accordion
Kroplówka to lek! Stosuj go z głową

O płyny infuzyjne pytaliśmy w badaniu ankietowym na łamach Medycyny Praktycznej (mp.pl/plynoterapia) zarówno rezydentów, jak i specjalistów. Ta publikacja zawiera podsumowanie najważniejszych wyników badania oraz komentarze zaproszonych ekspertów.

icon-accordion
Niewystarczająca wiedza na temat płynoterapii

"Większość personelu medycznego nie zdaje sobie sprawy, że nie tylko rodzaj przetoczonego płynu, ale też czas i szybkość toczenia mogą mieć ogromne znaczenie." - Wywiad z dr Elżbietą Nowacką, współautorką Polskich wytycznych okołooperacyjnego leczenia płynami.

icon-accordion
Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej

"Otwieranie napowietrzenia w zestawie do infuzji jest możliwe pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i Zapobiegania
chorobom (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) infuzja w systemie zamkniętym oznacza..."

icon-accordion
Płynoterapia - najważniejsze informacje dla szpitali z 2023

"Choć płyny infuzyjne należą do najczęściej stosowanych leków w lecznictwie szpitalnym, to wiele placówek wciąż „oszczędza” na bezpiecznych rozwiązaniach stosowanych w terapii infuzyjnej..."

icon-accordion
Co nowego w płynoterapii?

Drogi Czytelniku, w Twoje ręce trafia kolejny już biuletyn „Płynoterapia – Medycyny Praktycznej”. Można w nim przeczytać przede wszystkim relację z wykładu, który dotyczył płynoterapii
u pacjentów w sepsie. Jednak niech nie niepokoi omawianie kolejny raz tego zagadnienia – w dziedzinie resuscytacji płynowej nadal jest wiele do zrobienia i powiedzenia."

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony