Nowoczesna płynoterapia

Płynoterapia jest jedną z kluczowych form terapii w lecznictwie szpitalnym, dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie najwyższych standardów i podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie terapii infuzyjnej.

Mirosława Malara,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Nowoczesna płynoterapia jest bezpieczna. Fakt zbliżania składu płynów infuzyjnych do składu osocza i krwi powoduje, że te leki są po prostu bezpieczne.

Prof. Waldemar Machała,
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W terapii płynami infuzyjnymi kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo podawania leku. Bezpieczne warunki leczenia zapewniają opakowania płynów do infuzji posiadające 2 jałowe porty

Paweł Witt,
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Fresenius Hope Paio Pspie Kutno Nrpip Ossp

Znamy już wyniki badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”

Szacuje się, że w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Najbardziej narażony jest personel pielęgniarski, poprzez codzienny kontakt z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek.

więcej

Wyniki badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE” na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Ogólnopolskie badanie było skierowane do personelu pielęgniarskiego. Zmonitorowane zostały efekty i stopień implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

więcej

Nowość

W trosce o wysoką jakość produktów i potrzeby Klientów firma Fresenius Kabi wprowadziła zmiany w wyglądzie membran oraz właściwościach uszczelniających portów w opakowaniu płynów infuzyjnych KabiPac.

więcej

Konferencja „Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii’’

17 września 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca opieki wielokulturowej w oddziałach intensywnej terapii. Wydarzenie jest przeznaczona dla pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w oddziałach intensywnej terapii na terenie całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

więcej

Zobacz jak powstają płyny infuzyjne

Płynoterapia jest podstawową i najbardziej powszechną formą terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym,
która pomaga w powrocie do zdrowia setkom tysięcy pacjentów

Kontakt

Fresenius Kabi
info.poland@fresenius-kabi.com

Biuro prasowe

Małgorzata Twardochleb
tel. 531 844 962
e-mail malgorzata.twardochleb@procontent.pl

Bądź na bieżąco!

Jeśli jesteś już zapisany i chcesz się wypisać kliknij tutaj.

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony