Materiały wideo z ekspertami

Materiały wideo z ekspertami

Firma Fresenius Kabi dba o rozwój płynoterapii w Polsce. Prowadzimy między innymi szkolenia online z ekspertami zajmującymi się w swojej codziennej praktyce zawodowej terapią płynami. Jakie zagadnienia są tematem wykładów?

Odpowiadając na potrzeby personelu medycznego zajmującego się terapią płynami, firma Fresenius Kabi prowadzi szkolenia online z doświadczonymi w tej dziedzinie ekspertami. W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się cztery webinary:

 • „Płynoterapia u dzieci – kiedy, jaką drogą, czym i ile?”
 • „Płyny dla bardzo małych i nieco większych”,
 • „Bezpieczny personel – bezpieczny pacjent”,
 • „Dlaczego płynoterapia wpływa na czas pobytu pacjenta w szpitalu?”.

Nagrania można obejrzeć w całości na stronie Życie w Płynie: https://zyciewplynie.pl/edukacja/filmy-edukacyjne/.

Płynoterapia u dzieci – kiedy, jaką drogą, czym i ile?

Webinar poprowadziła prof. dr hab. n.med. Marzena Zielińska. Pracuje ona na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej USK we Wrocławiu oraz w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tematyka filmu obejmuje zagadnienia takie jak:

 • możliwe drogi podaży płynów u dzieci,
 • różnorodność populacji pediatrycznej i wynikające z tego odmienne zasady prowadzenia terapii płynami,
 • najczęstsze powikłania płynoterapii i sposoby na ich uniknięcie,
 • przegląd aktualnych wytycznych dotyczących płynoterapii u dzieci.

Płyny dla bardzo małych i nieco większych

Ten wykład również prowadziła prof. dr hab. n. med. Marzena Zielińska. Skupiła się ona tutaj jednak na nieco węższych zagadnieniach, a mianowicie:

 • specyfice płynoterapii resuscytacyjnej oraz okołooperacyjnej u noworodków i małych dzieci,
 • trudnościach w terapii płynowej typowych dla tej grupy wiekowej,
 • jakie płyny infuzyjne wybrać, a jakich unikać,
 • zalecanym czasie trwania karencji przedoperacyjnej u małych dzieci.

Bezpieczny personel – bezpieczny pacjent

Dr n. o zdr. Paweł Witt pracuje w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. W przeszłości pełnił on również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Prowadząc webinar odnośnie bezpieczeństwa personelu, podkreślił:

 • znaczenie współpracy różnych grup zawodowych,
 • kluczowe zasady skutecznej dezynfekcji,
 • rolę bezpiecznego sprzętu w codziennej pracy,
 • znajomość przez personel zasad bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego płynoterapia wpływa na czas pobytu pacjenta w szpitalu?

Kolejny wykład poprowadził prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych, pracujący na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Należy również do grupy ekspertów Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W swoim wykładzie tłumaczył między innymi:

 • fizjologię terapii płynami,
 • zasady dawkowania płynów w różnych grupach pacjentów,
 • odmienne podejścia do płynoterapii – liberalne, restrykcyjne oraz Goal Directed Therapy,
 • dlaczego zaleca się stosowanie zbilansowanych krystaloidów w płynoterapii.

Odśwież swoją wiedzę!

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami wideo prowadzonymi przez ekspertów. Warto również zobaczyć na pozostałe treści edukacyjne dostępne na stronie „Życie w Płynie” w celu poszerzenia lub odświeżenia swojej wiedzy.

Najnowszy wpis