Filmy edukacyjne

Instrukcja stosowania opakowań KabiPac i KabiClear

W swojej codziennej pracy, pielęgniarki i pielęgniarze oddziałów zabiegowych walczą o zdrowie i dobrostan swoich pacjentów podejmując się czynności terapeutycznych wpływających na rokowania terapii. Jedną z nich jest płynoterapia. Od doboru substancji leczniczej, na podstawie zalecenia lekarskiego oraz od obsługi opakowania płynu infuzyjnego zgodnie z instrukcją producenta leku mogą zależeć bezpieczeństwo pacjenta i osoby podającej lek, a także efekty terapeutyczne i powrót pacjenta do zdrowia.

Mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego przygotowującego i podającego płyny infuzyjne, a także dobro pacjentów poddawanych leczeniu, przygotowano film instruktażowy z obsługi opakowania KabiPac i KabiClear oraz kompatybilnych im urządzeń. Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Proces produkcji płynów infuzyjnych

Płynoterapia jest podstawową i najbardziej powszechną formą terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym, która pomaga w powrocie do zdrowia setkom tysięcy pacjentów.

Zobacz jak powstają płyny infuzyjne.