Zastrzeżenia prawne

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Fresenius Kabi Polska mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Bardzo starannie opracowaliśmy naszą witrynę i nieustannie ją rozszerzamy i aktualizujemy. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność jej treści. Wszelkie informacje zawarte w serwisie firmy Fresenius Kabi Polska mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Firma Fresenius Kabi Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszym wykorzystaniem.

Informacje handlowe

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są niewiążące i przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. W szczególności, informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym firmy Fresenius Kabi Polska nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Informacje zawarte na stronie nie zastępują profesjonalnej pomocy, w szczególności medycznej ani innej specjalistycznej. Użytkownicy nie powinni podejmować działań w oparciu o te informacje bez uprzedniego uzyskania odpowiednich porad. Fresenius Kabi Polska nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych Fresenius Kabi Polska informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Publikacje zamieszczone na naszej stronie internetowej mogą zawierać prognozy, które podlegają zmianom po wpływem różnych czynników. Przyszłe wyniki mogą się istotnie różnić od tych opisanych w prognozach, np. ze względu na: zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania gospodarcze i związane z działaniami konkurencji, zmiany regulacyjne, wyniki badań klinicznych, wahania kursów walut, wyniki postępowań sądowych, a także dostępność finansowania. Firma Fresenius Kabi Polska nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację opublikowanych prognoz.

Ponadto nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tekstów firm trzecich opublikowanych na tej stronie. Poszczególni autorzy są odpowiedzialni za swoje prace. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas korzystania z tych informacji.

 Prawa własności intelektualnej

Firma Fresenius Kabi Polska lub jej podmioty stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej związanych z przygotowaną stroną internetową. Wszystkie teksty i ilustracje są chronione prawami autorskimi.

Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Fresenius Kabi Polska wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszelkie umieszczone w serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Fresenius Kabi Polska.

Prawo właściwe

Treść naszej strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do użytku na terytorium Unii Europejskiej. Promowanie lub zakup poszczególnych produktów, usług i terapii przedstawionych na tej stronie może nie być dopuszczalne na mocy przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach poza Unią Europejską. Strona internetowa nie stanowi promocji tych produktów, usług i terapii dla tych krajów. Prosimy pamiętać, że produkty wyświetlane na tej stronie mogą nie być dostępne we wszystkich krajach ze względu na inny status rejestracji.

Wszelkie roszczenia prawne lub pozwy mogące powstać w związku z niniejszą stroną internetową lub jej wykorzystaniem podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

Hiperłącza

Poza własnymi informacjami oferujemy również linki do witryn firm zewnętrznych. Treść i projekt stron internetowych osób trzecich są poza naszą kontrolą. Nie gwarantujemy, że informacje na stronach internetowych osób trzecich są dokładne lub poprawne. Poszczególni autorzy powiązanych witryn są odpowiedzialni za informacje, opinie i fakty prezentowane na ich stronach internetowych. To samo dotyczy komentarzy zgłoszonych w książkach gości, formularzach dyskusyjnych i listach e-mailowych. Nie jesteśmy też odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne linków i stron docelowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w tych linkach lub korzystania z hiperłączy.

Inne

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: info.poland@fresenius-kabi.com lub na adres firmy:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony