Napisali o nas

Zmieniliśmy podejście do bezpieczeństwa w stosowaniu płynoterapii – mówi Maciej Chmielowski, dyrektor generalny Fresenius Kabi Polska”

„Produkty i rozwiązania, które zapewnia firma stosowane są w opiece nad ciężko i przewlekle chorymi pacjentami. Zgodnie z filozofią firmy „caring for life”, Fresenius Kabi dba o to, aby niezbędne leki i technologie medyczne docierały do osób, które pomagają pacjentom. Fresenius Kabi pomaga im znaleźć najlepsze rozwiązania w odpowiedzi na trudności, na które napotykają.”

Źródło: https://www.medexpress.pl/najwazniejsze-jest-bezpieczenstwo/67476

 

Płynoterapia, to ważny element leczenia

„- W terapii płynami infuzyjnymi podstawowe znaczenie ma bezpieczeństwo podawania leku. Bezpieczne warunki leczenia zapewniają opakowania płynów do infuzji posiadające dwa jałowe porty – mówi Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Takie opakowania produkuje fabryka płynów infuzyjnych w Kutnie. Każdego dnia wytwarzanych jest kilkadziesiąt rodzajów płynów infuzyjnych, w tym płyny o składzie zbliżonym do fizjologicznego składu osocza. W czerwcu 2017 roku została wyprodukowana miliardowa butelka.”

Źródło: https://www.medexpress.pl/plynoterapia-to-wazny-element-leczenia/67487

 

 

„Ruszył konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii” realizowany w ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”. Założeniem kampanii, jak i realizowanego w jej ramach Konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Codziennie w Polsce hospitalizowanych jest kilka tysięcy osób, a u większości pacjentów, drogą dożylną podawane są płyny infuzyjne. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 maja.”

Źródło:https://newsrm.tv/komunikat-pr/lider-nowoczesnej-plynoterapii-poszukiwany/

 

„Płynoterapia jest najczęstszym rodzajem terapii pacjentów szpitalnych. Opiera się na podaniu leku bezpośrednio do układu krwionośnego chorego. Wszystkie czynności wiążące się z podaniem leku dożylnie wymagają jak największej ostrożności i zachowania bezpieczeństwa w celu uniknięcia zanieczyszczenia leku lub przeniesienia drobnoustrojów do organizmu pacjenta. Dlatego tak ważną rolę odgrywa podnoszenie bezpieczeństwa terapii w tym zakresie.”

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/poszukiwany-lider-nowoczesnej-plynoterapii-884506

 

„W ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce” zorganizowany został konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii”. Założeniem konkursu było podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym. Jego celem było wyłonienie placówek, które w ciągu ostatnich 10 lat podjęły działania zwiększające bezpieczeństwo płynoterapii na oddziałach szpitalnych. Nasz szpital otrzymał nagrodę główną i tytuł „Lidera nowoczesnej płynoterapii”.”

Źródło: http://www.szpitalzabrze.pl/index.php/centrum-zdrowia-kobiety-i-dziecka/czkd-aktualnosci-2/238-lider-nowoczesnej-plynoterapii