Napisali o nas

Zmieniliśmy podejście do bezpieczeństwa w stosowaniu płynoterapii – mówi Maciej Chmielowski, dyrektor generalny Fresenius Kabi Polska”

“Produkty i rozwiązania, które zapewnia firma stosowane są w opiece nad ciężko i przewlekle chorymi pacjentami. Zgodnie z filozofią firmy „caring for life”, Fresenius Kabi dba o to, aby niezbędne leki i technologie medyczne docierały do osób, które pomagają pacjentom. Fresenius Kabi pomaga im znaleźć najlepsze rozwiązania w odpowiedzi na trudności, na które napotykają.”

Źródło: https://www.medexpress.pl/najwazniejsze-jest-bezpieczenstwo/67476

 

Płynoterapia, to ważny element leczenia

“- W terapii płynami infuzyjnymi podstawowe znaczenie ma bezpieczeństwo podawania leku. Bezpieczne warunki leczenia zapewniają opakowania płynów do infuzji posiadające dwa jałowe porty – mówi Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Takie opakowania produkuje fabryka płynów infuzyjnych w Kutnie. Każdego dnia wytwarzanych jest kilkadziesiąt rodzajów płynów infuzyjnych, w tym płyny o składzie zbliżonym do fizjologicznego składu osocza. W czerwcu 2017 roku została wyprodukowana miliardowa butelka.”

Źródło: https://www.medexpress.pl/plynoterapia-to-wazny-element-leczenia/67487

 

 

“Ruszył konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii” realizowany w ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”. Założeniem kampanii, jak i realizowanego w jej ramach Konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Codziennie w Polsce hospitalizowanych jest kilka tysięcy osób, a u większości pacjentów, drogą dożylną podawane są płyny infuzyjne. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 maja.”

Źródło:https://newsrm.tv/komunikat-pr/lider-nowoczesnej-plynoterapii-poszukiwany/

 

Płynoterapia jest najczęstszym rodzajem terapii pacjentów szpitalnych. Opiera się na podaniu leku bezpośrednio do układu krwionośnego chorego. Wszystkie czynności wiążące się z podaniem leku dożylnie wymagają jak największej ostrożności i zachowania bezpieczeństwa w celu uniknięcia zanieczyszczenia leku lub przeniesienia drobnoustrojów do organizmu pacjenta. Dlatego tak ważną rolę odgrywa podnoszenie bezpieczeństwa terapii w tym zakresie.”

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/poszukiwany-lider-nowoczesnej-plynoterapii-884506

 

“W ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce” zorganizowany został konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii”. Założeniem konkursu było podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym. Jego celem było wyłonienie placówek, które w ciągu ostatnich 10 lat podjęły działania zwiększające bezpieczeństwo płynoterapii na oddziałach szpitalnych. Nasz szpital otrzymał nagrodę główną i tytuł “Lidera nowoczesnej płynoterapii”.”

Źródło: http://www.szpitalzabrze.pl/index.php/centrum-zdrowia-kobiety-i-dziecka/czkd-aktualnosci-2/238-lider-nowoczesnej-plynoterapii

 

MedExpress relacjonuje konferencję z okazji 10-lecia nowoczesnej płynoterapii w Polsce. W krótkim reportażu znajdziemy informacje z branżowego eventu „Życie w płynie”, podczas którego była możliwość zwiedzania zakładu, w którym produkuje się płyny infuzyjne. Produkcja płynów w opakowaniach Kabi Pack i Kabi Clear opiera się na nowoczesnej technice i zautomatyzowanej linii produkcyjnej.
Bezpieczna płynoterapia polega na wielu czynnościach, które zaczynają się od momentu bezpiecznej kaniulacji, aż do podłączenia odpowiedniego płynu. Ważne jest, aby bezpieczeństwo było zachowane dla pacjenta, ale również dla personelu medycznego” – podkreśla Paweł Witt, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

 

Relacja Telewizji Kutno z konferencji z okazji 10-lecia nowoczesnej płynoterapii w Polsce pt. „Życie w płynie” podczas, której dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie Krzysztof Strękowski podkreśla, iż sytuacja firmy dynamicznie się rozwija. Firma Fresenius Kabi jest liderem w terapii płynami infuzyjnymi, ale również w zakresie żywienia domowego. Na konferencji również ogłoszono wyniki konkursu „Lider nowoczesnej płynoterapii” dla placówek i samorządów, które podjęły działania zwiększające bezpieczeństwo płynoterapii na oddziałach szpitalnych. Odbyła się także debata ekspertów dotycząca zagadnienia „Czy płynoterapia ma realny wpływ na zdrowie pacjenta?”.
Fresenius Kabi Polska planuje dynamiczny rozwój i powiększanie produkcji, aby sprawnie i kompleksowo zaopatrywać rynek polski oraz zagraniczny. Wspieranie polskiej gospodarki jest jednym z celów Fresenius Kabi Polska.

 

Wystąpienie prof. Waldemara Machały, kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas konferencji z okazji 10-lecia nowoczesnej płynoterapii w Polsce „Życie w płynie” skupia istotne informacje na temat płynoterapii. Profesor w swojej wypowiedzi zaznacza jaką istotną rolę odgrywa zwiększenie świadomości na temat podaży płynów dla lekarzy, ratowników medycznych, studentów medycyny, ale również dla rodzin, które opiekują się chorym. Ważne jest zrozumienie, że konkretny płyn, musi zostać przetoczony w konkretnym czasie i w konkretny sposób.
Jako lekarz anestezjolog, ale też jako praktyk, przetaczałem ogromne ilość płynów, dlatego cenię markę Fresenius Kabi Polska, że jako jedna z nielicznych firm, dostarcza również wsparcie merytoryczne” – podkreśla prof. Waldemar Machała, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podaj numer wykonywania zawodu

Tylko po podaniu numeru będziesz mieć dostęp do strony