Materiały edukacyjne i promocyjne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w formie PDF.

Artykuły eksperckie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w formie PDF.

Bezpieczna podaż leków dożylnych

Z badań wynika, iż u ok 90% hospitalizowanych pacjentów stosowany jest centralny lub obwodowy dostęp dożylny w celu podawania płynów, elektrolitów, żywienia pozajelitowego, drogą inną niż naturalna.

Bezpieczna linia infuzyjna

Bezpieczna terapia infuzyjna oznacza zastosowanie elementów linii naczyniowej gwarantujących pracę w zamkniętym systemie infuzyjnym oraz rygorystyczną realizację procedur. O czym nie wolno zapominać?!

Dezynfekcja w placówkach służby zdrowia

Dlaczego dezynfekcja w placówkach ochrony zdrowia jest ważna? Odpowiedzią na to pytanie niech będą liczby obrazujące skalę zakażeń szpitalnych. Na terenie Unii Europejskiej dochodzi do 4 milionów tych infekcji rocznie.

Dyrektywa Rady

DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r.w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Nieoszacowane koszty

Emocje i stres, czyli nieoszacowane koszty ekspozycji zawodowej. Gdy dochodzi do ekspozycji zawodowej, w praktyce personel medyczny pozostaje najczęściej bez pomocy psychologicznej. Co dzieje się z osobą eksponowaną, która nikomu nie zgłosiła zakłucia i smaga zmaga się ze świadomością, że być może uległa potencjalnie śmiertelnemu zakażeniu? Niestety ponad 80% incydentów nie jest zgłaszanych!

Raport badań o zakłuciach

Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” było skierowane do personelu pielęgniarskiego i pomogło zmonitorować efekty oraz stopień implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrym narzędziom.

Raport ocena płynoterapii

Celem badania „Płynoterapia śródoperacyjna w polskich szpitalach: było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat płynoterapii w polskim lecznictwie. Działania skupiły się na zagadnieniu jednej z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych u chorych poddawanych hospitalizacji.

Filmy

Instrukcja stosowania opakowań KabiPac i KabiClear

W swojej codziennej pracy, pielęgniarki i pielęgniarze oddziałów zabiegowych walczą o zdrowie i dobrostan swoich pacjentów podejmując się czynności terapeutycznych wpływających na rokowania terapii. Jedną z nich jest płynoterapia. Od doboru substancji leczniczej, na podstawie zalecenia lekarskiego oraz od obsługi opakowania płynu infuzyjnego zgodnie z instrukcją producenta leku mogą zależeć bezpieczeństwo pacjenta i osoby podającej lek, a także efekty terapeutyczne i powrót pacjenta do zdrowia.

Mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego przygotowującego i podającego płyny infuzyjne, a także dobro pacjentów poddawanych leczeniu, przygotowano film instruktażowy z obsługi opakowania KabiPac i KabiClear oraz kompatybilnych im urządzeń. Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Proces produkcji płynów infuzyjnych

Płynoterapia jest podstawową i najbardziej powszechną formą terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym, która pomaga w powrocie do zdrowia setkom tysięcy pacjentów.

Zobacz jak powstają płyny infuzyjne.