14 lutego-Światowy Dzień Epilepsji

Na epilepsję, inaczej określaną jako padaczkę choruje 1% populacji Polski. Napady choroby są ciężkie do przewidzenia, aczkolwiek istnieją czynniki, które mogą wskazywać na ich wystąpienie. Osoby chorujące na epilepsję powinny być wyczulone na dezorientację w mowie, drżenie kończyn, szczękanie zębami i nerwowe przeżuwanie.

Zdarza się, że atak padaczki może wywołać silny bodziec zewnętrzny jak wzmożony stres, alkohol czy zbyt duże spożycie produktów wysokocukrowych.
Jeżeli kiedyś będziesz przy osobie mającej atak, postaraj się pomóc. W takiej sytuacji należy zachować spokój i upewnić się czy w otoczeniu nie ma przedmiotów bądź obiektów zagrażających życiu chorego. Przyjrzyj się pozycji i ubiorowi epileptyka, postaraj się zapewnić miękką amortyzację głowy, poluzować krawat i zdjąć okulary. Jeżeli atak trwa dłużej niż pięć minut, należy wezwać karetkę. Opanowanie i wsparcie to najważniejsze czynniki, które pozwolą osobom chorym poczuć się swobodniej w codziennych relacjach, nawet jeżeli nagle wystąpi napad.

Najnowszy wpis