Brak dbania o higienę, nie mycie rąk, skażone otoczenie chorego, zatrudnianie osób nieprzeszkolonych do pracy w szpitalach wskazują, jak bardzo nieskuteczny jest w niektórych placówkach system przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Jest wiele do zrobienia w tym zakresie. 

Czy wiesz, że Christopher Wren, architekt, profesor astronomii w Oxfordzie, stwierdził, iż krążenie krwi może zostać wykorzystane do rozprowadzenia płynnych lekarstw do różnych części ciała. W 1656 roku Wren i jego współpracownicy; chemik Robert Boyle i biskup John Wilkins, wykonali eksperymentalne iniekcje dożylne wina i piwa u psów. Do iniekcji służyło skonstruowane przez nich urządzenie ze zwierzęcego pęcherza moczowego zakończonego stosiną pióra gęsiego. Wnioski z tych eksperymentów zainspirowały Boyle’a do podjęcia doświadczeń ze stosowaniem dożylnej iniekcji u ludzi. Zakończyły się one jednak wówczas niepowodzeniem.