2020 rok – rokiem Pielęgniarek i Położnych!

Na 200. rocznicę urodzin Florence Nightingale Światowa Organizacja Zdrowia wybrała rok 2020 -rokiem pielęgniarki i położnej. Według danych WHO pielęgniarki i położne stanowią na całym świecie ponad połowę wszystkich pracowników medycznych i odpowiedzialne są za tworzenie i realizację priorytetów zdrowotnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Florence Nightingale była angielską pielęgniarką. Uważana jest za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. Wypracowała podstawy, na których opiera się wizerunek pielęgniarki. Jej zasługą jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i poszkodowanych. W 1860 założyła w Londynie przy Szpitalu św. Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa – The Nightingale Training School.

Oznaczenie przyznane w dwusetną rocznicę narodzin Nightingale jest bardzo odpowiednie. Współczesny personel pielęgniarski na całym świecie boryka się z podobnymi wyzwaniami, praca WHO będzie miała jeszcze większą wartość we współpracy z nimi, gdyż ma ona zaowocować ukazaniem społeczeństwu innowacji związanych z pielęgniarstwem. Obchody 2020 roku muszą być rokiem jednoczenia się i podejmowania wspólnych, konkretnych działań, aby zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa znalazły się na pierwszym miejscu.

Najnowszy wpis