Badanie „Płynoterapia 2017” w Emergency Medicine Service

Informacja na temat ogólnopolskiego badania płynoterapii w polskich szpitalach, którego autorem jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała znalazła się w czasopiśmie Emergency Medicine Service. Badanie zrealizowane zostało we wrześniu 2017 roku.

Badanie objęło blisko 250 szpitali w Polsce. Wyniki uzyskane w badaniu pozwoliły nakreślić obraz jednej z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych w polskim lecznictwie szpitalnym jaką jest płynoterapia. To podstawowa i najczęściej stosowana forma terapii u osób hospitalizowanych, ważna na równi ze wszystkimi pozostałymi czynnościami terapeutycznymi wykonywanymi w trakcie leczenia.

Założeniem badania było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat płynoterapią. Na bazie informacji dostarczonych przez szpitale, które wzięły udział w badaniu opracowany został raport, którego wyniki pozwoliły przeanalizować codzienną praktykę w zakresie płynoterapii, a także wystosować odpowiednie wnioski dotyczące płynoterapii w placówkach medycznych.

Okołooperacyjna płynoterapia zapewnia utrzymanie prawidłowej czynności układu krążenia i uzupełnia niedobory będące skutkiem choroby, jak i wykonywanych zabiegów. Wszelkie błędy w leczeniu płynami wynikające z pośpiechu, czy też niedocenienia znaczenia terapii płynowej w procesie terapeutycznym skutkują wydłużeniem hospitalizacji i zwiększeniem kosztów, które ponosi szpital.

Najnowszy wpis