Bezpieczna linia infuzyjna. O czym nie wolno zapominać?

Artykuł dotyczący bezpiecznej infuzji mgr piel. Pawła Witta ukazał się w Magazynie Pielęgniarki i Położnej. Materiał dotyczy bezpiecznej linii infuzyjnej oraz przedstawia informacje, o których często zapominamy, a nie powinniśmy.

Jak podkreśla autor materiału, bezpieczna terapia infuzyjna oznacza zastosowanie elementów linii naczyniowej gwarantujących pracę w zamkniętym systemie infuzyjnym oraz rygorystyczną realizację procedur. Autor wyjaśnia czym jest system zamknięty, którego interpretacja często jest błędna. Badania pokazują, że ok. 90% pacjentów stosowany jest dostęp dożylny. 60% poważnych i zagrażających ich życiu błędów zdarza się w trakcie terapii dożylnej, przy tym jedynie 2% błędów jest wychwytywana w trakcie realizacji infuzji. Na etap przepisywania zlecenia przypada 39% popełnianych błędów, natomiast etap przygotowania i podawania to zgodnie z badaniami ok 38%. W artykule przedstawione zostały wytyczne postępowania, zgodne z CDC, podczas całego procesu związanego z obwodową kaniulacją naczyń żylnych.

Artykuł ukazał się w wrześniowym wydaniu pisma. Mgr piel. Paweł Witt jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, redaktorem naczelnym kwartalnika „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece”.

Najnowszy wpis