IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

17-20 lutego odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących w Międzyzdroju, Hotel Aurora, ul. Bohaterów Warszawy 17.

Zamiarem organizacji konferencji jest stworzenie przestrzeni na swobodny i rozwijający dialog w ramach tej szerokiej i trudnej problematyki.

Tematy jakie będą poruszane podczas tegorocznego spotkania:

  • Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim.
  • Sposób żywienia w systemie pracy zmianowej a ryzyko rozwoju chorób metabolicznych.
  • Odpowiedzialność prawna personelu medycznego a należyte prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej.
  • Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
  • Radzenie sobie z przemocą, sytuacje kryzysowe.
  • Zarządzanie wiedzą i czasem jako elementy zarządzania jakością w podmiocie systemu ochrony zdrowia.
  • Mobbing w środowisku pracy pielęgniarek.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w relacjach interpersonalnych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie TUTAJ w zakładce szkolenia i konferencje.

Najnowszy wpis