Kampania Nursing Now

Ruszyła nowa kampania Nursing Now, która ma na celu przede wszystkim poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Statystyki pokazują, że do 2030 roku na całym świecie będzie potrzebne 9 milinów pielęgniarek i położnych. Na niedobry kadr cierpi większość krajów.

W Polsce kampanią Nursing Now zainteresowało się Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO), które jako grupa wspierająca oficjalnie przystąpiło do Nursing Now podczas XII Zjazdu PTPAiIO w dniach 19–21 września 2019 roku, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Patronat nad kampanią objęła księżna Cambrige Kate Middelton, która czynnie bierze udział we wszelkich aktywnościach związanych głównie ze zdrowiem psychicznym dzieci, hospicjami dziecięcymi ale także opieką paliatywną.

Problemy pielęgniarstwa polskiego niczym się nie różnią od problemów pielęgniarek na całym świecie. Reprezentanci opieki zdrowotnej są najbliżsi pacjentowi, dlatego ich działania mają szczegółowe znaczenie w przypadku różnych aktywności podejmowanych na rzecz zdrowia publicznego. Promowanie tego typu działań stawia na rozwój zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, które może pomóc osiągnąć poprawę w systemach opieki zdrowotnej oraz wesprzeć wzrost gospodarczy.

Główne 5 założeń Nursing Now:

  • Zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bardziej znaczącego głosu w kształtowaniu polityki zdrowotnej;
  • Zachęcanie do delegowania większej liczby pielęgniarek na stanowiska kierownicze;
  • Zachęcanie do większych inwestycji w personel pielęgniarski;
  • Zachęcanie do badań, które pomagają ustalić, w jakich obszarach medycyny pielęgniarki mogą mieć największy wpływ;
  • Dzielenie się przykładami najlepszych praktyk pielęgniarskich.

Przyszłość opieki zdrowotnej powinna być nastawiona na potrzeby społeczne oraz opiekę domową, skupiona na ludziach i ze zwiększonym naciskiem na zapobieganiu i zwiększeniu technologii. Zmieniające się potrzeby społeczeństwa XXI wieku oznaczają, że pielęgniarki mają do odegrania jeszcze większą rolę w opiece zdrowotnej. Inwestycja w poprawę warunków pracy pielęgniarek, szkolenia, nastawienie na rozwój umiejętności przywódczych, mogą przynieść znaczną poprawę całej opieki zdrowotnej, wzmocnienia lokalnych gospodarek oraz bez dyskryminacji ze względu na płeć. Gwarancją do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest maksymalne wykorzystanie potencjału tego zawodu.

Więcej informacji znajduję się na głównej stronie kampanii Nursing Now: https://www.nursingnow.org/

Najnowszy wpis