Konferencja „Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii’’

17 września 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca opieki wielokulturowej w oddziałach intensywnej terapii. Wydarzenie jest przeznaczona dla pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w oddziałach intensywnej terapii na terenie całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Procesy migracji ludności stawiają coraz to nowe wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej. Pracownicy ochrony zdrowia stają się świadomi trudności napotykanych podczas świadczenia usług zdrowotnych populacji kulturowo i rasowo zróżnicowanej oraz konieczności podnoszenia wiedzy i umiejętności, pozwalających na sprawowanie prawidłowej opieki. W odpowiedzi na te zapotrzebowanie zorganizowana została konferencja.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przygotowało projekt w ramach partnerstwa strategicznego, pt. „Multicultural Care in European Intensive Care Units – MICE-ICU”, wspierający wymianę dobrych praktyk i zakładający wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na wydarzenie. Plan konferencji: https://mice.evereth.pl/

Najnowszy wpis