Konferencja Opieki Długoterminowej

W ramach dwudniowego szkolenia odbędą się praktyczne warsztaty dotyczące żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu.

 

Tematy poruszane na warsztatach m.in.:

  • Niedożywienie: występowanie i konsekwencje dla pacjenta w szpitalu, domu i w opiece przewlekłej
  • Wskazania do leczenia żywieniowego
  • Żywienie doustne: rodzaje diet, realizacja, monitorowanie
  • Żywienie dojelitowe drogą dostępu sztucznego (dożołądkowe i dojelitowe): rodzaje dostępu, powikłania – profilaktyka i leczenie
  • Żywienie pozajelitowe: rodzaje dostępu, składniki mieszanin, realizacja, powikłania – profilaktyka i leczenie
  • Praktyczne warsztaty: żywienie dojelitowe, żywienie w chorobie
  • Odleżyny w praktyce pielęgniarki – zbiór przypadków
  • Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych

Zarejestrować się można TUTAJ.

Najnowszy wpis