Konferencja „Pułapki w anestezjologii i intensywnej terapii”

Kolejna edycja międzynarodowej konferencji „Pułapki w anestezjologii i intensywnej terapii” odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Karpaczu. Organizatorzy zadbali o atrakcyjny i szeroki plan tej trzydniowej konferencji.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydawnictwo Termedia oraz Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przewodniczącym komitetu naukowego i organizacyjnego jest prof. dr hab. Krzysztof Kusza, a wiceprzewodniczącym dr hab. Mariusz Piechota.

Tematyka:

• Leczenie pozaustrojowe na oddziale intensywnej terapii
• Neuroanestezjologia
• Monitorowanie dynamiki krążenia
• Jakość i organizacja 
• Aspekty prawne wykonywania zawodu anestezjologa w Polsce
• Chorzy z wysokim ryzyka znieczulenia
• Wentylacja mechaniczna na sali operacyjnej i w OIT
• Znieczulenie chorych ze skrajną otyłością
• Leczenie żywieniowe krytycznie chorych
• Intensywna terapia przełomu XX i XXI wieku
• Nowe i stare sposoby uśmierzania bólu ostrego
• Rola CRRT/RRT w intensywnej terapii
• Urazy wielomiejscowe i wielonarządowe
• Postępowanie w okresie okołooperacyjnym
• Nowe i znane sposoby postępowania w ONO
• Anestezja regionalna
• Perspektywa zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• Sepsa i ARDS 
• Płynoterapia podczas anestezji i w intensywnej terapii
• Znieczulenie i intensywna terapia chorych z niewydolnością wątroby
• Anestezja i intensywna terapia w położnictwie
• Bezpieczeństwo i satysfakcja chorych w okresie okołooperacyjnym
• Znieczulenie chorych z wysokim ryzykiem sercowym
• Wentylacja krytycznie chorych
• Chorzy z dysfunkcją OUN
• Zakażenia w intensywnej terapii
• Leczenie preparatami krwi i płynami
• Leczenie zagrażających życiu krwotoków
• Genetyka w anestezjologii i intensywnej terapii
• Intensywna terapia a transplantologia
• Ultrasonografia point-of-care na oddziale intensywnej terapii
• Trudne drogi oddechowe

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencje?Tematyka_konferencji&e=855&p=5503

Najnowszy wpis