Konferencja szkoleniowa „Od pediatrii do geriatrii”

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: od pediatrii do geriatrii – wyzwania i szanse w aspekcie skoordynowanej opieki zdrowotnej. Zagrożenia w pracy pielęgniarki i położnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r. w Hotelu Novotel Marina Gdańsk przy ulicy Jelitkowskiej 20.

Tematy poruszane podczas sesji:

 • Istota i moc Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
 • Profesjonalizm Pielęgniarki i Położnej. Prewencja wykroczeń zawodowych.
 • Wpływ poziomu zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych na zdarzenia niepożądane na podst. Badań.
 • Mały Pacjent duża odpowiedzialność.
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania  i wychowania w świetle obowiązujących przepisów, problemy w medycynie szkolnej.
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę i położną POZ w świetle posiadanych kompetencji,  zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi.
 • Ochrona prawna personelu medycznego w przypadkach agresji pacjenta oraz osób trzecich. Hejt w Internecie.
 • Odpowiedzialność prawna pielęgniarki położnej w świetle praw pacjenta.
 • Odrębność pracy Pielęgniarki w hospicjach stacjonarnych, domowych.
 • Uwarunkowania medyczne i prawne w zakresie opieki długoterminowej.
 • Błąd pielęgniarki, położnej czy błąd systemu?
 • Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna, Położny – zawody prawem regulowane. Co to znaczy i co z tego wynika…
 • Rola i zadania pielęgniarki triage w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie RODO, udzielanie zgód- odpowiedzialność zawodowa Pielęgniarek i Położnych.
 • Zmiany Systemowe .Przyszłość zawodów Pielęgniarek i Położnych w oparciu o projekty.
 • Co zrobić aby zawód pielęgniarki i położnej byłyby to zawody bezpieczne, odpowiedzialne.

Więcej informacji znajduję się na stronie konferencji – (kliknij TUTAJ)

Najnowszy wpis