Konferencja „Współczesne Wyzwania Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej”

15 listopada 2019 r. odbędzie się w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 pierwsze spotkanie z zakresu Współczesnego Wyzwania Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Podczas konferencji zostaną poruszane ważne tematy dotyczące m.in. płynoterapia oraz żywienia pacjenta w opiece paliatywnej.

Zamiarem organizacji konferencji jest stworzenie przestrzeni na swobodny i rozwijający dialog w ramach tej szerokiej i trudnej problematyki.

Tematy jakie będą poruszane podczas tegorocznego spotkania:

  • Żywienie pacjenta w opiece paliatywnej – rola pielęgniarki w doborze diety.
  • Płynoterapia u pacjenta w opiece paliatywnej – plaster na sumienie czy realna pomoc?
  • Leki w domu pacjenta.
  • Odpowiedzialność zawodowa i prawna pielęgniarek opieki paliatywnej.
  • Skale medyczne mające zastosowanie w pielęgniarstwie opieki paliatywnej.
  • Samodzielne opracowywanie i prowadzenie ran.
  • Owrzodzenia i rany nowotworowe.
  • Nowoczesne metody leczenia bólu w opiece paliatywnej.

Więcej informacji TUTAJ.

Najnowszy wpis