Konkurs

Organizator kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce” zaprasza wszystkie szpitale i jednostki samorządowe będące właścicielami szpitali do udziału w konkursie „Lider Nowoczesnej Płynoterapii”. Założeniem konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli szpitali i samorządów do przygotowania pracy konkursowej.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:

1. Zapoznać się z regulaminem konkursu zawierającym szczegółowy opis przebiegu i zasad konkursu. Regulamin znajduje się poniżej.

2.  Zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie znajdującego się poniżej formularza do dnia 14 maja 2017 roku.

3. Zgłoszenie powinno zawierać pisemną odpowiedź na pytanie konkursowe: „Co nasz szpital zrobił dla bezpieczeństwa płynoterapii w ciągu ostatnich 10 lat?”.

Uczestnicy mogą załączać dodatkowe materiały będące uzupełnieniem pracy konkursowej, np. zdjęcia. 

W ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane elementy takie jak: innowacyjność, dynamika rozwoju, warunki i wyposażenie placówki, doświadczenie, zgodność z optymalnymi zasadami lecznictwa i płynoterapii.

Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowiada biuro kampanii „Życie w płynie”: Małgorzata Twardochleb,

tel. 531 844 962,

e-mail malgorzata.twardochleb@procontent.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Najnowszy wpis