Kroplówka to lek! Stosuj go z głową

Płynoterapia okiem anestezjologa – wyniki ogólnopolskiego badania kwestionariuszowego

Płynoterapia to jedna z form terapii szpitalnej. Należy ją dostosować do danego pacjenta. Inny rodzaj płynoterapii zastosuje kardiolog, inny – nefrolog, jeszcze inny anestezjolog podczas operacji, a zupełnie inny intensywista w resuscytacji płynowej u swojego pacjenta. Nie ma uniwersalnego sposobu postępowania odpowiedniego dla wszystkich pacjentów szpitalnych, ponieważ każdy z nich ma inne potrzeby. Niewystarczająca wiedza na temat postępowania z płynami w polskich szpitalach stała się impulsem do opracowania badania ankietowego, jakie przeprowadziliśmy na łamach portalu Medycyny Praktycznej (mp.pl/plynoterapia). O płyny infuzyjne pytaliśmy zarówno rezydentów, jak i specjalistów – anestezjologów, chirurgów, internistów i lekarzy innych specjalności. Ta publikacja zawiera podsumowanie najważniejszych wyników badania oraz komentarze zaproszonych ekspertów, którzy wypowiedzieli się podczas webinaru Płynoterapia okiem anestezjologa – wyniki ogólnopolskiego badania kwestionariuszowego. Webinar jest nadal dostępny na stronie mp.pl/plynoterapia. Zachęcam Państwa do lektury niniejszego biuletynu oraz do odwiedzenia nowego serwisu Medycyny Praktycznej “Płynoterapia”.

Autor: lek. Michał Długaszek – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Streszczenie najważniejszych wyników badania ankietowego wraz z komentarzami ekspertów dostępny w materiałach edukacyjnych.

Źródło: Długaszek M., Kroplówka to lek! Stosuj go z głową, „kwartalnik mp.pl/plynoterapia” numer 2/2022 (2), s. 1-3.

Najnowszy wpis