„Lider Nowoczesnej Płynoterapii” poszukiwany

Trwa konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii” realizowany w ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja. Założeniem kampanii, jak i realizowanego w jej ramach konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Codziennie w Polsce hospitalizowanych jest kilka tysięcy osób, a u większości pacjentów, drogą dożylną podawane są płyny infuzyjne. 

Organizowany Konkurs ma na celu wyłonienie placówek i samorządów, które dbają o bezpieczeństwo płynoterapii na oddziałach szpitalnych. Warunkiem udziału w konkursie „Lider nowoczesnej płynoterapii” jest odpowiedź na pytanie „Co nasz szpital zrobił dla bezpieczeństwa płynoterapii w ciągu ostatnich 10 lat?”. Zainteresowani przedstawiciele szpitali i samorządów zobligowani są do wypełnienia formularza konkursowego znajdującego się na stronie www.zyciewplynie.pl do 31 maja 2017 roku.

Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi w postaci pomp wspierających płynoterapię. Przyznane zostaną również tytuły „Lidera Nowoczesnej Płynoterapii” i „Patrona Nowoczesnych Placówek Medycznych”.

O wyborze najlepszych prac konkursowych zadecyduje Kapituła Konkursowa w składzie: dr n. med. Beata Ochocka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, dr n. med. Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, mgr Małgorzata Sobania, zastępca Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, mgr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz przedstawiciel organizatora konkursu firmy Fresenius Kabi. Wręczenie nagród odbędzie się w 21 czerwca 2017 roku w trakcie uroczystości organizowanej na terenie zakładów produkcyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie kampanii www.zyciewplynie.pl.

Najnowszy wpis