Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra”

Jesienią, 12-14 września 2019 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Towarzyszyć ona będzie obchodom Jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Celem wydarzenia będzie upowszechnienie i promocja dorobku naukowego polskich pielęgniarek w kraju i za granicą oraz dyskusja nad kierunkami badań naukowych pielęgniarek i współpracy międzynarodowej w dobie postępującego procesu globalizacji.

Główne zagadnienia konferencyjne będą dotyczyły:

 • dowodów naukowych w praktyce klinicznej pielęgniarki;
 • potencjału i autonomii pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej;
 • dynamiki zmian i rozwoju systemu edukacji zawodowej pielęgniarek;
 • bezpieczeństwa pielęgniarki i bezpieczeństwa pacjenta: wyniki badań naukowych;
 • zarządzania i przywództwa w pielęgniarstwie;
 • konfliktów wartości i wyzwań opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialności zawodowej;
 • zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metod badań i analizy danych, badań interdyscyplinarnych – doświadczenia europejskie i krajowe;
 • pielęgniarstwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategii działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie;
 • rozwoju kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwa zaawansowanej praktyki. Podczas konferencji planowane są dwa rodzaje wystąpień:
 • wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy;
 • sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesjach zapraszamy wszystkich Państwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://polishnursingresearch.umlub.pl

Najnowszy wpis