Międzynarodowa konferencja poświęcona intensywnej terapii „Intensywna wiosna”

5 i 6 kwietnia w Krakowie odbędzie się wyjątkowo intensywna wiosna. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich anestezjologów oraz innych lekarzy zainteresowanych medycyną stanów krytycznych. Na wydarzenie zaproszeni zostali najlepsi zagraniczni i polscy wykładowcy, aby przedstawili najważniejsze i najnowsze doniesienia na temat praktyki klinicznej w intensywnej terapii.

Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w innowacyjnej, znacznie bardziej interaktywnej formule pozwalającej na lepsze przyswojenie wiedzy łatwej do wdrożenia w codziennej pracy. Towarzyszyć ej będą liczne warsztaty umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w intensywnej terapii.

Tematy, na których skupią się eksperci to:

  • Sepsa, zakażenia, leczenie przeciwdrobnoustrojowe
  • Niewydolność krążenia, hemodynamika, monitorowanie
  • Niewydolność oddechowa, wentylacja mechaniczna i ECMO
  • Niewydolność nerek i CRRT
  • Bezpieczeństwo i komfort pacjenta
  • Płynoterapia i żywienie
  • Zagadnienia etyczne, granice terapii w OIT
  • Intensywna terapia w Polsce i Europe Środkowej

Więcej informacji: http://www.intensywnawiosna.com/

Najnowszy wpis