Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda – zgłoś pielęgniarkę lub pielęgniarza!

Celem nagrodzenia Pielęgniarki lub Pielęgniarza jest uhonorowanie a przede wszystkim wyróżnienie osoby za wysokie osiągnięcia w ratownictwie medycznym oraz działaniu na rzecz  systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Przyznawana Nagroda im. Bł. Gerarda jest przez Ministra Zdrowia od 2009 r. Kandydaci są wybierani spośród 3 kategorii:

 • lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny;
 • osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • zarządzanie ratownictwem.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracujące z tym systemem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kandydata do Nagrody może zgłosić:

 • podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • organ administracji rządowej,
 • środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze.
 • Minister Zdrowia może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Do 10 września można zgłosić Kandydatów poprzez formularz zgłoszeniowy: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ruszyl-nabor-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-im-bl-gerarda

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 13 października.

Najnowszy wpis