Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia: absolwenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo mogą kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo uzyskali nowe uprawnienia – od drugiego tygodnia lipca będą mogli kwalifikować pacjentów do szczepień przeciwko koronawirusowi. Podobne uprawnienia uzyskali także studenci ostatniego roku i absolwenci studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

Zaangażowanie kolejnych grup personelu medycznego w kwalifikowanie do szczepień powinno znacznie usprawnić i ułatwić ten proces , a tym samym doprowadzić do zwiększenia wyszczepialności populacji. Polacy mają szansę wrócić do codzienności sprzed czasu pandemii, jeśli uzyskają odporność zbiorową przeciwko koronawirusowi.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 lipca 2021 roku, które wprowadza zmiany w rozporządzeniu z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie osób upoważnionych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskają uprawnienia do kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19 na okres do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów.

Warunek stanowi nadzór lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza-dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie.

Okres sześciu miesięcy, o którym mówi rozporządzenie wynika z faktu uwzględnienia czasu potrzebnego na uzyskanie uprawnień zawodowych i nadania prawa wykonywania zawodu.

 

Źródło: nipip.pl

 

Najnowszy wpis