Nowe zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki PTPAiIO

W księgarniach pojawiła się nowa książka – zbiór zaleceń Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Znajdą tam Państwo zalecenia dotyczące m.in.:

  • dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej
  • rejestru i analizy zdarzeń niepożądanych
  • wytycznych pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych
  • pielęgnowania pacjenta z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym
  • postępowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych
  • pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w oddziale intensywnej terapii
  • oznakowania strzykawek, linii infuzyjnych oraz płynów w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
  • pielęgnowania oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w oddziale intensywnej terapii

Książkę można nabyć pod adresem: https://ksiegarnia.evereth.pl/zalecenia-grupy-roboczej-ds-praktyki-polskiego-towarzystwa-pielegniarek-anestezjologicznych-i-intensywnej-opieki.html

Najnowszy wpis