Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych”

Już w poniedziałek rozpocznie się dwudniowa konferencja „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych”, która organizowana jest przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ministerstwo Zdrowia. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Gromada w Warszawie.

W centrum uwagi konferencji znajdzie się bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych w wykonywaniu zawodu, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Znajomość przepisów związanych z wykonywaną pracą przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i samej pracy. Świadomość zagrożeń, jakim podlegają pielęgniarki i położne podczas pracy, a także wiedza o ergonomicznej organizacji stanowiska pracy, nabycie umiejętności właściwych technik i sposobów wykonywania pracy pozwala na efektywną ochronę ich zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa.

Program konferencji: którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa pracy

http://nipip.pl/konferencja-nrpip-bezpieczne-warunki-pracy-pielegniarek-poloznych-10-11-wrzesnia-2018-roku/

Najnowszy wpis