Ogólnopolska Konferencja pt. „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w Warszawie w dniu 19 lutego 2020 r. Ogólnopolską Konferencję Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Udział mogą wziąć pielęgniarki i położne.

Celem tegorocznej konferencji jest przedstawienie różnych zagadnień, które dotyczą oceny zdrowia pielęgniarek i położnych wykonujących zawody podwyższonego ryzyka. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale również przedstawienie roli kierowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Tematy wiodące podczas sesji:

  • Pielęgniarka i położna – zawody o podwyższonym ryzyku,
  • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia personelu medycznego,
  • Propozycje rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.

 

W gronie wykładowców znajdują się eksperci, których autorytet zapewni wysoki poziom konferencji.

Najnowszy wpis