Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra

Jesienią, 12-14 września 2019 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Towarzyszyć ona będzie obchodom Jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Celem wydarzenia będzie upowszechnienie i promocja dorobku naukowego polskich pielęgniarek w kraju i za granicą oraz dyskusja nad kierunkami badań naukowych pielęgniarek i współpracy międzynarodowej w dobie postępującego procesu globalizacji.

Główne zagadnienia konferencyjne będą dotyczyły:

▪ dowodów naukowych w praktyce klinicznej pielęgniarki;

▪ potencjału i autonomii pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej;

▪ dynamiki zmian i rozwoju systemu edukacji zawodowej pielęgniarek;

▪ bezpieczeństwa pielęgniarki i bezpieczeństwa pacjenta: wyniki badań naukowych;

▪ zarządzania i przywództwa w pielęgniarstwie;

▪ konfliktów wartości i wyzwań opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialności zawodowej;

▪ zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metod badań i analizy danych, badań interdyscyplinarnych – doświadczenia europejskie i krajowe;

▪ pielęgniarstwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategii działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie;

▪ rozwoju kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwa zaawansowanej praktyki. Podczas konferencji planowane są dwa rodzaje wystąpień:

 ▪ wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy;

▪ sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesjach zapraszamy wszystkich Państwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://polishnursingresearch.umlub.pl

Najnowszy wpis