Praca pielęgniarek w jednym miejscu – planowany projekt

Wedle planowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, na podstawie art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) występuje obowiązek powstrzymania się od pracy w innym miejscu, aniżeli tym w którym jest prowadzane leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Oznacza to, że  osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w tak opracowanym wykazie stanowisk nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami. W pisemnej informacji określony będzie termin ograniczenia możliwości pracy w innych miejscach. W terminie określonym w informacji pracodawcy zatrudniający osoby objęte ograniczeniem możliwości pracy w innych podmiotach leczniczych zobowiązani będą udzielić urlop bezpłatny.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Najnowszy wpis