Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizujący ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmiana przepisów umożliwi kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej.

Zgodnie z nowelizacją projektu pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego do 6 dni roboczych rocznie.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zaznaczyła, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach: pielęgniarki lub położnej. Chodzi o osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych czy opiekunów medycznych. Podkreśliła również, że w Ministerstwie przygotowane standardy edukacyjne, które pozwolą utrzymać jednakowy poziom nauczania zarówno w przypadku kształcenia stacjonarnego, jak i zaocznego. Jej zdaniem nowelizacja przyczyni się do zwiększenia liczby studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Transmisja z posiedzenia komisji dostępna na stronie Sejmu

Najnowszy wpis