PSPE wydało XIX Zeszyt – “Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć”

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych wydało XIX Zeszyt “Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć” zawierający materiały szkoleniowe dla położnych i pielęgniarek, opracowane przez Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych. Jednym z jego głównych celów jest zmniejszenie liczby zranień i zakłuć ostrymi narzędziami występujących wśród personelu medycznego w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W wytycznych zostały opracowane takie tematy, jak: definicje bezpiecznego sprzętu, ułatwiające jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, ocena ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowych na materiał zakaźny podczas zranień i zakłuć, wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych i monitorowania przestrzegania przepisów, wymagane szkolenia, kształcenia i ewaluacje treści szkoleń w przedmiotowym zakresie.

Z treścią dokumentu można się zapoznać na stronie: pspe.pl

Źródło: pspe.pl

Najnowszy wpis