Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, który stanowi doskonałą okazję do wyrażenia uznania, a przede wszystkim okazania szacunku dla pracowników ochrony zdrowia, ale także wolontariuszom, organizacjom pacjenckim, członkom rodzin chorych oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie niosą pomoc chorym. Warto w ten dzień zwrócić uwagę na ilość pracy i opieki, która poświęcana jest  chorym.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 r. organizuje Forum Organizacji Pacjentów, w którym zazwyczaj uczestniczą stowarzyszenia pacjentów oraz liderzy organizacji. Głównym zamysłem Forum jest inicjacja rozwiązań, które dostatecznie wpłyną na poprawę opieki nad pacjentem, która jest skierowana na różne obszary ochrony zdrowia. Co roku zebrane osoby integrują się i debatują nad możliwościami i ograniczeniami, które ma przed sobą polski system zdrowotny. Proponowane inicjatywy i działania bezpośrednio wiążą się z tematami profilaktyki, zdrowia, bezpieczeństwa i praw pacjenta.

Najnowszy wpis