Światowy Dzień Nerek

Światowy Dzień Nerek powstał z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. Obchodzony jest od 2006 roku. W Polsce koordynatorem obchodów jest Stowarzyszenie Nefrologia Polska, a do organizacji różnorodnych imprez i realizacji przedsięwzięć przyczyniają się Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Celem Światowego Dnia Nerek jest podniesienie świadomości społeczeństwa nt. chorób nerek oraz ich ważnej roli w prawidłowym funkcjonowania organizmu. Przeważnie w tym dniu są inicjowane bezpłatne badania profilaktyczne, konferencje i akcje zachęcające do edukacji w zakresie zdrowia.

Przewlekła choroba nerek dotyka osób w każdym wieku, powyżej 60 roku życia ryzyko to się zwiększa. Z tej przyczyny, starsze osoby są zachęcane do wykonywania rutynowych badań przynajmniej raz w roku. Badanie obejmują stan moczu oraz poziom filtracji kłębuszkowej. Należy wiedzieć, że początkowe stadia choroby nie dają żadnych objawów. Nieleczona choroba może doprowadzić do zatrucia organizmu przez toksyny, które uszkadzają większość narządów. Wzrasta również ryzyko miażdżycy i chorób serca. Do grupy zwiększonego ryzyka należą osoby chore na cukrzycę, z nadciśnieniem i osoby powyżej 60 roku życia.

Najnowszy wpis