Światowy Dzień Zdrowia 2020 – dniem Pielęgniarki i Położnej!

Rok 2020 jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Dlatego Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2020 r. skupia się na kluczowej roli, jaką odgrywają Pielęgniarki i Położne w zapewnianiu opieki zdrowotnej na całym świecie. Święto to wzywa do umocnienia personelu pielęgniarskiego i położniczego. WHO zwraca również uwagę, że szczególnie w tym ciężkim okresie, jakim jest pandemia COVID-19, to m.in. pielęgniarki stoją na pierwszej linii frontu z wirusem. W tym dniu opublikowany zostanie też pierwszy w historii raport o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 r. Dokument ten zapewni globalny obraz siły pielęgniarskiej.

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństwa na świecie. Co roku wybierane jest hasło przewodnie, które skupia się na konkretnym aspekcie zdrowia. W zeszłym roku była to podstawowa opieka zdrowotna.

Najnowszy wpis