Większy zakres kompetencji i obowiązków dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia małymi krokami rozszerza kompetencje pielęgniarek i położnych. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Współczesne polskie pielęgniarki są dobrze wykształcone, mają ukończone wyższe studia pierwszego i/lub drugiego stopnia, zharmonizowane z programami kształcenia w UE. Są specjalistkami w zakresie wykonywania wielu czynności medycznych.

Więcej informacji w części poświęconej płynoterapii

Od 1 stycznia 2020 r. do systemu weszła porada pielęgniarska w AOS, która zgodnie z przepisami może być realizowana w czterech zakresach: chirurgii ogólnej, kardiologii i diabetologii w odniesieniu do pielęgniarek, oraz ginekologii i położnictwa w przypadku położnych. We wtorek, 25 lutego Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzając tam poradę pielęgniarską w POZ. Celem tej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które nie wymagają interwencji lekarza. Porada pielęgniarska dotycząca POZ najprawdopodobniej wejdzie w życie w połowie roku.

Do nowych kompetencji pielęgniarek i położnych w AOS będzie należało:

 • samodzielne założenie opatrunku na ranę,
 • usunięcie szwów,
 • oczyszczenie rany poprzez wycięcie tkanki martwiczej w poradni chirurgicznej,
 • oczyszczenie rany przez wycięcie tkanki martwiczej w poradni diabetologicznej,
 • zebrać wywiad od pacjenta,
 • wykonać badanie fizykalne,
 • wystawić skierowanie na wybrane badania diagnostyczne oraz wystawić e-receptę lub zlecenie na wybrane wyroby medyczne.
 • udzielić porady w przychodni,
 • prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia,
 • wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych,
 • położna uzyska uprawnienia do udzielania porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej.

Ostatnim aspektem jest konieczność ogromnej zmiany mentalności społeczeństwa i lekarzy, która jest nieunikniona. Za dziesięć lat co trzecia osoba w kraju będzie w wieku 65+. Pielęgniarki mają możliwość odbudowy kadry. Porada pielęgniarska nie jest finansowana na tym samym poziomie co lekarska. Dzięki temu da to większą możliwość zaopiekowania się pacjentami nie nadwyrężając budżetu państwa.

Najnowszy wpis