Większy zakres kompetencji i obowiązków dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia małymi krokami rozszerza kompetencje pielęgniarek i położnych. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Współczesne polskie pielęgniarki są dobrze wykształcone, mają ukończone wyższe studia pierwszego i/lub drugiego stopnia, zharmonizowane z programami kształcenia w UE. Są specjalistkami w zakresie wykonywania wielu czynności medycznych.

Więcej informacji w części poświęconej płynoterapii

Od 1 stycznia 2020 r. do systemu weszła porada pielęgniarska w AOS, która zgodnie z przepisami może być realizowana w czterech zakresach: chirurgii ogólnej, kardiologii i diabetologii w odniesieniu do pielęgniarek, oraz ginekologii i położnictwa w przypadku położnych. We wtorek, 25 lutego Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzając tam poradę pielęgniarską w POZ. Celem tej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które nie wymagają interwencji lekarza. Porada pielęgniarska dotycząca POZ najprawdopodobniej wejdzie w życie w połowie roku.

Do nowych kompetencji pielęgniarek i położnych w AOS będzie należało:

 • samodzielne założenie opatrunku na ranę,
 • usunięcie szwów,
 • oczyszczenie rany poprzez wycięcie tkanki martwiczej w poradni chirurgicznej,
 • oczyszczenie rany przez wycięcie tkanki martwiczej w poradni diabetologicznej,
 • zebrać wywiad od pacjenta,
 • wykonać badanie fizykalne,
 • wystawić skierowanie na wybrane badania diagnostyczne oraz wystawić e-receptę lub zlecenie na wybrane wyroby medyczne.
 • udzielić porady w przychodni,
 • prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia,
 • wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych,
 • położna uzyska uprawnienia do udzielania porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej.

Ostatnim aspektem jest konieczność ogromnej zmiany mentalności społeczeństwa i lekarzy, która jest nieunikniona. Za dziesięć lat co trzecia osoba w kraju będzie w wieku 65+. Pielęgniarki mają możliwość odbudowy kadry. Porada pielęgniarska nie jest finansowana na tym samym poziomie co lekarska. Dzięki temu da to większą możliwość zaopiekowania się pacjentami nie nadwyrężając budżetu państwa.