Wyniki badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE” na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Ogólnopolskie badanie było skierowane do personelu pielęgniarskiego. Zmonitorowane zostały  efekty i stopień implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. Wyniki badania zaprezentowano w czasie panelu „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”, zorganizowanego w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.).

W badaniu wzięło udział prawie 4 tys. pielęgniarek, 70 proc. czynnych zawodowo. Badania dotyczyły oddziałów zabiegowych i niezabiegowych, intensywnej terapii i bloków operacyjnych. Jak podkreśla inicjator badania Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki badano zranienia w minionym roku. Okazało się, że u prawie 70 proc. pielęgniarek doszło do 5 zranień, w większości przypadków szklanymi ampułkami, co nas bardzo zaskoczyło. Na 2 miejscu był brak używania igieł bezpiecznych, czyli zakłucia igłą, a na 3 miejscu – pobieranie krwi w systemie otwartym. Tylko w 50 procentach personel z tytułem doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu zgłasza zdarzenia. Jeśli chodzi o szpitale, to 60 proc. zgłasza zdarzenie, 40 proc. tego nie robi. – Wychodzimy z założenia, że nie ma bezpiecznego pacjenta, jeśli personel nie jest bezpieczny – podsumował Paweł Witt. Pełny raport dostępny wkrótce.

Najnowszy wpis