XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

3-5 października odbędzie się w Bydgoszczy XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Tematem Konferencji będą zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, angiologii i chirurgii naczyniowej.

Zaroszeni zostali wykładowcy z zagranicy i z Polski, którzy zagwarantują wysoki poziom naukowy i edukacyjny Konferencji. Różnorodność sesji powinna usatysfakcjonować każdego uczestnika.

Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:

  • rola pielęgniarki operacyjnej, nowe techniki w zabiegowe w chirurgii ogólnej i naczyniowej, nowe techniki w małoinwazyjne i endoskopowe;
  • profilaktyka zakażenia miejsca operowanego w okresie przed, śród, i pooperacyjnym;
  • Rozwój pielęgniarstwa angiologicznego oraz pielęgniarstwa chirurgii naczyniowej;
  • pielęgniarstwo i leczenie chorych z raną przewlekłą o etiologii naczyniowej np. zespół stopy cukrzycowej, tętnicze, owrzodzenia żylne;
  • termografia medyczna jako nowa metoda diagnostyczna w chirurgii naczyniowej i leczeniu ran

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej: http://ptchn2019.pl

Najnowszy wpis