XVII Forum Szpitali

17-18 października odbędzie się XVIII Forum szpitali w Hotelu Andersia Poznań. Poruszane tematy na tego rocznym forum związane są z pogarszającą się sytuacją finansową szpitali w Polsce. Duży wpływ na tę sytuację ma rozchwiany system płac w szpitalach, ze względu na odgórne regulacje. Prócz kwestii płacowych poruszany również będzie temat narzuconych norm pielęgniarskich – jak radzić sobie z nimi w codziennej praktyce zarządczej.

Tematy wiodące XVIII Forum Szpitali 17-18 października:

 • Szpitale po rozsypaniu się systemu płac.
 • Szpital kliniczny a uczelnia medyczna.
 • Żywienie kliniczne w polskich szpitalach.
 • Wyzwania kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Skutki regulacji prawnych związanych z normami zatrudnienia pielęgniarek w codziennej praktyce zarządzających.
 • Zniewoleni ryczałtem – informacja o sytuacji i finansowej szpitali w Polsce.
 • Agencja Badań Medycznych – nadzieje na dofinansowanie badań niekomercyjnych.
 • Tępe i ostre dyżury – praktyki z poszczególnych województw.
 • Wyzwania kontroli kosztów.
 • Informatyzacja w szpitalu.
 • Outsourcing  w szpitalu w praktyce.
 • Żonglerka z lekami i wyrobami medycznymi.
 • Ustawa “antyfałszywkowa” – doświadczenia ostatnich miesięcy.
 • Deficyty kadry- dobre praktyki pozyskiwania pracowników.
 • Dobre praktyki w szpitalach w zakresie oszczędności energii, jedzenia itd.
 • Projekt Dostępność Plus dla szpitali.

Będą prezentowane najlepsze praktyki, dlatego mimo trudności napotykanych przez zarządzających szpitalami, będzie dyskusja na temat możliwych usprawnień bieżącego zarządzania szpitalem, także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Zaprezentujemy nowo otwartą agencję badań medycznych, będziemy dyskutowali nt. koncepcji tępych i ostrych dyżurów oraz dotychczasowych praktykach w tym zakresie w poszczególnych województwach. Omawiana będzie tematyka żywienia klinicznego czy jest ona opłacalna. Nie zabraknie również kwestii dostępności, bądź jej braku do leków.

Te oraz inne ważne tematy z punktu widzenia zarządczego przybliżać Państwu będą eksperci z zakresu ochrony zdrowia, w tym także zarządzający szpitalami klinicznymi z całej Polski.

Więcej informacji na forumszpitali.pl

Najnowszy wpis