XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXII Zjazdu Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2019 roku w Wiśle. Tematyka poświęcona będzie różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych.

Eksperci powiedzą m.in. o kontroli zakażeń szpitalnych, roli Państwowej Inspekcji Sanitarne, współczesnych zagrożeniach w zdrowiu publicznym. W konferencji przewidziano czas na wykłady, ale również otwartą debatę.

Zainteresowani mogą dokonać zgłoszenia na stronie: https://pspe.pl/xxii-zjazd-pspe/

Najnowszy wpis