XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

16-18 stycznia 2020 r. obywa się XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.

W XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych mogą wziąć udział: pielęgniarki, lekarze, psycholodzy i pedagodzy, wolontariusze i studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej. Tematyką konferencji będzie terapia medyczna u kresu życia, następstw ich zastosowania albo zaniechania, leczenia bólu i innych objawów towarzyszących chorobie przewlekłej, żywienia chorych w opiece paliatywnej, komunikacji z chorym i jego rodziną, wsparcia psychologicznego, duchowego i społecznego oraz dylematów etycznych i praw pacjenta.

Najnowszy wpis