Zakażenia szpitalne a bezpieczeństwo pacjentów

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych organizuje szkolenie na temat „Zakażenia szpitalne a bezpieczeństwo pacjentów”, które odbędzie się w dniach 26/27 września 2019 roku w Hotelu Novum w Niepołomicach ul. Grunwaldzka 15H.

Szkolenie dedykowane jest dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Główne zagadnienia, które będą poruszane na szkoleniu:

 • nowoczesny system filtracji powietrza w obecności pacjenta;
 • epidemiczne zakażenia wirusowe w Polsce;
 • ograniczanie szpitalnej transmisji pałeczek Enterobacteriacae wytwarzających karbapenemazy (CPE);
 • opieka nad pacjentem skolonizowanym MDRO
 • postępy w leczeniu zakażeń wieloopornymi szczepami bakterii Gram + w oddziałach chorób zakaźnych;
 • tlen singletowy jako element profilaktyki zakażeń szpitalnych;
 • zasady dezynfekcji małych powierzchni;
 • zakażenia szpitalne, z którymi mamy problem: analiza przyczyn i rozwiązań;
 • nowoczesne metody zapobiegania zakażeniom szpitalnym;
 • Co i jak warto monitorować w Szpitalu?
 • rodzaje izolacji a środki ochrony indywidualnej;
 • odpowiedzialność kierujących podmiotami leczniczymi a zagrożenia epidemiologiczne w zakresie gruźlicy, w tym gruźlicy wielolekoopornej w wyniku migracji i globalizacji;
 • postępowanie z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na gruźlicę;
 • prewencja ZMO – elementy ekonomiki zdrowia iBundle of Care;
 • postępowanie z zakażonym pacjentami, postępowanie po ekspozycyjne.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Aktualności.

Najnowszy wpis