Zapraszamy na I Forum Zakażeń

W dniach 4-6 kwietnia 2019 roku odbędzie się Konferencja I Forum Zakażeń – prestiżowe ogólnopolskie wydarzenie, które połączy specjalistów różnych dziedzin w ramach trudnej i aktualnej tematyki zakażeń. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Rejestracja na stronie: www.fz2019.pl.

Podczas konferencji I Forum Zakażeń głos w kwestii profilaktyki i leczenia zakażeń w Polsce zabiorą przedstawiciele różnych środowisk polskiej i europejskiej ochrony zdrowia – m.in. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, lekarze i pielęgniarki z wielu towarzystw naukowych, także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Forum będzie przestrzenią do dyskusji na temat nowych rozwiązań w leczeniu zakażeń i ma stać się inspiracją do tworzenia nowych standardów w polskich szpitalach.

Patronat honorowy nad konferencją I Forum Zakażeń objęli: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, a także konsultanci krajowi: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej) oraz dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii).

Więcej informacji i panel rejestracyjny:
www.fz2019.pl 

Najnowszy wpis